Empresa

Descripció

 Contacta amb nosaltres
 Convenis de Cooperació Educativa
ACTUALITAT
La Universitat de Girona i El Celler de Can Roca fan un curs de cuina en línia
La Universitat de Girona i El Celler de Can Roca fan un curs de cuina en línia
El curs d’introducció a la cuina al buit és un MOOC –curs gratuït per internet- que comença el 2 de maig i compta amb prop de 16.000 inscrits.

Tots els estudis oficials de grau i de màster de la UdG inclouen en el seu currículum formatiu la realització d’un treball de final de grau o màster (abreujadament TFG i TFM). La normativa de la UdG preveu que l'estudiant pot realitzar el TFG/TFM en una empresa o institució. 

Els TFG i els TFM comporten la realització per part de l'estudiant d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats i les habilitats requerides en l'ensenyament corresponent. Aquests treballs estan orientats a l'avaluació de les competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l'avaluació i qualificació del treball.

En el cas de TFG/TFM en empreses, la temàtica del treball a desenvolupar per l’estudiant es defineix combinant els requeriments acadèmics i els vostres interessos. Per bé que la defensa del TFG/TFM té lloc a la UdG, al TFG/TFM se li assigna un codirector/tutor extern pertanyent a l’empresa o institució.

Si l’estudiant no té vinculació contractual amb l’empresa o institució, cal que formalitzi un Conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat abans de realitzar el TF. El conveni garanteix la cobertura de riscos i que la relació amb l’estudiant no té cap caràcter contractual per a l‘empresa o institució.

  Per què em pot interessar proposar un TFG o TFM?

Com puc accedir a aquest servei?

Posa’t en contacte amb l'Oficina Universitat Empresa (972 41 96 84).