Empresa

Descripció

 Contacta amb nosaltres
 Biblioteca
 Serveis Tècnics de Recerca
 SIGTE
ACTUALITAT
Es constitueix el Consell Assessor Sectorial del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia
Es constitueix el Consell Assessor Sectorial del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia El Consell Assessor està integrat per persones rellevants en el sector de l’alimentació i la gastronomia en l’àmbit nacional i internacional, i té per funció actuar com a think tank del Campus, aportar-li visió externa i independent.

Per a les empreses, els equipaments suposen una despesa important i en molts casos tenen un període d’amortització que potser no en justifica la inversió. 

La Universitat de Girona, per la seva pròpia naturalesa i missió, està dotada d’equipaments d’alt nivell i té accés a infraestructures sofisticades de recerca a nivell internacional, que posa a l’abast de les empreses.

Si teniu necessitats que no estan cobertes per aquest serveis, consulteu-nos i us assessorarem com resoldre-les, fins i tot proporcionant-vos informació d’infraestructures de fora de la UdG. 

  Biblioteca

  Serveis Tècnics de Recerca de la UdG (STR)

  Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE)

Com puc accedir a aquest servei?