Empresa

Descripció

 Contacta amb nosaltres
 Incentius fiscals R+D+I
ACTUALITAT
Es constitueix el Consell Assessor Sectorial del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia
Es constitueix el Consell Assessor Sectorial del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia El Consell Assessor està integrat per persones rellevants en el sector de l’alimentació i la gastronomia en l’àmbit nacional i internacional, i té per funció actuar com a think tank del Campus, aportar-li visió externa i independent.

El doctorat industrial és un treball de recerca estratègic per a una empresa amb el qual l’investigador responsable (el doctorand) pot obtenir el doctorat, és a dir, obtenir el títol de doctor i la competència d’investigador científic. Aquests doctorats es realitzen en col·laboració amb la universitat, i amb cofinançament de la Generalitat de Catalunya.

  Per a què incorporar un doctorand industrial?

  Quins avantatges té per a l’empresa?

  Quines són les característiques d’un doctorat industrial?

  Modalitats dels Projectes de doctorat industrial

  En què consisteix el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya?

  La participació en un doctorat industrial gaudeix d’avantatges fiscals?

  Quin és el procediment per participar-hi?

Com puc accedir a aquest servei?

Contacta amb l’Escola de Doctorat de la UdG (Secretaria de l'Escola de Doctorat o Tel: 972 41 80 06).

O contacta directament amb la Unitat de Valorització de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (o Tel: 972 41 89 65).