Campus Aigua Programa de Campus Sectorials

Descripció

 Contacta amb nosaltres
 Programa de Campus Sectorials
PROPERAMENT
Indústria 4.0: L’Aigua, Internet of Things (IoT) i Internet of Services (IoS)
26/10 a les 08:30Indústria 4.0: L’Aigua, Internet of Things (IoT) i Internet of Services (IoS)
ACTUALITAT
El Campus Aigua participa a la missió comercial "Water technologies to India" organitzada pel CDTI i el CWP
El Campus Aigua participa a la missió comercial "Water technologies to India" organitzada pel CDTI i el CWPEl director del Campus Aigua assisteix a la India Water Week per buscar col·laboracions bilaterals entre ambdós països.
CAS D'ÈXIT
La UdG participa en un projecte per garantir la depuració i reutilització d’aigües a zones rurals aïllades
La UdG participa en un projecte per garantir la depuració i reutilització d’aigües a zones rurals aïlladesLa UdG acollirà una planta pilot per validar la tecnologia

Què és un Campus Sectorial?

 

Un Campus Sectorial de la Universitat de Girona és una plataforma relacional amb un clar plantejament market driven, que té per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses/institucions del sector socioeconòmic i la Universitat de Girona, sobre la base del coneixement mutu a priori i la promoció i manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat de Girona.

 

El campus actua de forma proactiva i bidireccionalment:

 • Captant les necessitats i interessos de les empreses i institucions del sector i fent-les arribar als grups de recerca de la UdG que les poden satisfer.
 • Posant en contacte els grups de recerca amb les empreses i institucions que potencialment poden estar interessades en la recerca i serveis que aquests ofereixen.

El model d’estructuració i funcionament del campus sectorial es basa en:

 • La focalització temàtica del campus orientada a un sector econòmic i/o social concret.
 • Un model organitzatiu i funcional del campus orientat a facilitar proactivament la relació entre empreses/institucions i grups de recerca de la UdG sobre la base de:

 

 • La fidelització a priori d’empreses i institucions del sector.
 • La promoció i manteniment d’una relació continuada amb les empreses/institucions.
 • La identificació d’un interlocutor de referència a la UdG (el dinamitzador tècnic) que interactua personalment amb l’empresa o institució guiant-la i assessorant-la fins a la satisfacció de la seva demanda o necessitat.

 

 • Un funcionament basat en un plantejament market driven, que consisteix en desenvolupar activitats conduents a satisfer les necessitats i interessos d’R+D+I i de formació especialitzada (orientada a perfils professionals) del sector, a partir de preguntar al propi sector, ab initio, quines són aquestes necessitats i interessos. Això es materialitza en:

 

 • La definició d’una agenda estratègica de recerca rellevant i útil per al sector, acordada entre les empreses/institucions i els grups de recerca de la UdG;
 • La definició d’un catàleg de perfils professionals amb demanda en el sector i dels requeriments de formació adequats per a cadascun d’aquests perfils professionals.
 • L’articulació d’una carta de prestacions/serveis a les empreses i institucions, orientada a satisfer aquestes necessitats i interessos.

Per una explicació completa sobre la naturalesa i funcions dels Campus Sectorials, i sobre el desplegament del Programa de Campus Sectorials, cliqueu aquí.

Campus Aigua

Núria Frigola
Oficina dels Campus Sectorials
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
C/ Pic de Peguera, 15
Ed.Jaume Casademont, Porta B 2n pis
17003 Girona

 
(+34) 972 41 95 38

Campus Sectorials

 •   Campus Aigua
 •   Campus Turisme
 •   Campus Alimentació i Gastronomia
 •   Campus de la Comunicació Cultural i Corporativa
 •   Campus Compòsits
 •   Campus Salut
 •   Campus Patrimoni Cultural i Natural