Campus Aigua Programa de Campus Sectorials

Descripció

 Contacta amb nosaltres
 Convenis de Cooperació Educativa
PROPERAMENT
VII FORO DE LA ECONOMÍA DEL AGUA
25/10 a les 09:00VII FORO DE LA ECONOMÍA DEL AGUA
CAS D'ÈXIT
El LEQUIA valida un sistema de control per a depuradores d’aigües residuals que estalvia un 22% d’energia
El LEQUIA valida un sistema de control per a depuradores d’aigües residuals que estalvia un 22% d’energiaLa validacio del control automàtic en temps real Smart Air MBR®, patentat el 2009, s’ha dut a terme a l’estació de La Bisbal d’Empordà culminant vuit anys de recerca.

Tots els estudis oficials de grau i de màster de la UdG inclouen en el seu currículum formatiu la realització d’un treball de final de grau o màster (abreujadament TFG i TFM). La normativa de la UdG preveu que l'estudiant pot realitzar el TFG/TFM en una empresa o institució. 

Els TFG i els TFM comporten la realització per part de l'estudiant d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats i les habilitats requerides en l'ensenyament corresponent. Aquests treballs estan orientats a l'avaluació de les competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l'avaluació i qualificació del treball.

En el cas de TFG/TFM en empreses, la temàtica del treball a desenvolupar per l’estudiant es defineix combinant els requeriments acadèmics i els vostres interessos. Per bé que la defensa del TFG/TFM té lloc a la UdG, al TFG/TFM se li assigna un codirector/tutor extern pertanyent a l’empresa o institució.

Si l’estudiant no té vinculació contractual amb l’empresa o institució, cal que formalitzi un Conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat abans de realitzar el TF. El conveni garanteix la cobertura de riscos i que la relació amb l’estudiant no té cap caràcter contractual per a l‘empresa o institució.

  Per què em pot interessar proposar un TFG o TFM?

Com puc accedir a aquest servei?

Posa’t en contacte amb el Campus Aigua, Núria Frigola (972 41 95 38), i exposa la teva idea.

Campus Aigua

Núria Frigola
Oficina dels Campus Sectorials
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
C/ Pic de Peguera, 15
Ed.Jaume Casademont, Porta B 2n pis
17003 Girona

 
(+34) 972 41 95 38

Campus Sectorials

  •   Campus Aigua
  •   Campus Turisme
  •   Campus Alimentació i Gastronomia
  •   Campus de la Comunicació Cultural i Corporativa
  •   Campus Compòsits
  •   Campus Salut
  •   Campus Patrimoni Cultural i Natural