Borsa de Treball per a estudiants i titulats

Pràctiques en empreses

Contacte

Borsa de Treball 

Campus Montilivi -Mòduls Centrals - Mòdul 20- 031

17003 Girona

Tel.: 972 41 80 76

Fax: 972 41 96 87

borsa@udg.edu

Horari d'atenció al públic

Qui som

Per consultar la informació en llengua de signes catalana, premeu la icona.  

Video Multisignes

Convenis de Cooperació Educativa


Informació per als estudiants 

 

 • Requisits bàsics:
  • L'estudiant ha d'estar matriculat a la UdG el curs acadèmic vigent, tenir el 50% dels crèdits de la titulació assolits i no haver finalitzat el total de crèdits de la seva titulació.
  • La durada màxima de les pràctiques són 750 hores durant el curs acadèmic (15 de setembre de l'any anterior a 14 de setembre de l'any següent).
  • L'horari de les pràctiques ha de ser compatible amb l'horari acadèmic de l'estudiant.
  • El contingut de les tasques que desenvoluparà l'estudiant ha d'estar relacionat amb els seus estudis en curs.
  • Aquest Conveni NO tindrà reconeixement en crèdits en l'expedient acadèmic de l'estudiant.

   

 • Avantatges:
  • Adquirir experiència professional i laboral.
  • Rebre una retribució econòmica per part de l'empresa.
 
 Informació per a les empreses/institucions

 

 • La UdG emetrà a l’empresa/institució una factura prèvia formalització del conveni per import de -130€- IVA inclòs, en concepte de gestió del conveni (acord del Consell Social adoptat en sessió ordinària núm. EPP4/12 de 10 de desembre de 2012).
 • Els Convenis de Cooperació Educativa han de ser retribuïts.
  • Han de  cotitzar a la Seguretat Social, tal i com s'estableix en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre.
  • Se’ls aplica la retenció en concepte de l'IRPF
 • L'empresa/institució nomenarà un tutor que s'encarregarà del seguiment i suport a l'estudiant.
 • El règim jurídic d'aquesta relació està previst al Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, sobre programes de Cooperació Educativa.
 • Possibilitat d'incorporació posterior d'un candidat ja format per l'empresa
 • La relació entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora no crea vincle de caràcter laboral.

 

Modificació de Conveni

Qualsevol modificació respecte el Conveni de Cooperació Educativa subscrit (hores totals, data de fi i/o import) ens ho heu de comunicar com a màxim 7 dies naturals abans de la data de finalització indicada en el Conveni original.

Emetrem una diligència (document posterior que modifica el Conveni) on constaran els canvis que ens indiqueu.


Si voleu realitzar alguna modificació del Conveni cal que ens ho comuniqueu  enviant-nos un correu electrònic 

 

Models de Convenis de Cooperació Educativa

Aquests models de Convenis són a títol informatiu.
Per donar d'alta un Conveni de Cooperació Educativa cal omplir el formulari d'alta.