Biblioteca de la UdG

Usuaris externs

Projecció a la societat: usuaris externs

El programa Projecció a la societat s’ha dissenyat per promoure —en l’entorn social i ciutadà— l’accés als recursos i serveis de la Biblioteca de la UdG, ja sigui mitjançant l’establiment de convenis de col·laboració institucionals ja sigui possibilitant l’accés individual a les nostres instal·lacions.

 
Qui pot ser usuari extern de la Biblioteca de la UdG?

 

 • Antics alumnes de la UdG a través de l'Associació d'Exalumnes UdG PostScriptum
 • Antics professors de la UdG
 • Matriculats a cursos d’Aules de la Gent Gran
 • Investigadors membres d’instituts de recerca vinculats a la UdG
 • Tutors de pràctiques d’estudiants de la UdG

 • Qualsevol persona que hagi abonat una quota de dret a examen a la UdG es considerarà usuària interna durant un any
Serveis als usuaris externs de la Biblioteca de la UdG 

 

 • Accés a les instal·lacions de la Biblioteca
 • Atenció personalitzada de les vostres consultes des del taulell, el telèfon, el correu electrònic i el nostre web
 • Consulta del Catàleg de la Biblioteca i del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes)
 • Préstec de tres documents 
 • Accés al Servei d’Obtenció de Documents, que s’ocupa de localitzar i obtenir còpies i originals en préstec de documents que no es troben als fons de la UdG. Aquest servei està subjecte a tarifes

 

Serveis complementaris

 

 • Accés a la Biblioteca Digital de la UdG (revistes electròniques, bases de dades, llibres electrònics, publicacions oficials, etc.) des dels ordinadors de qualsevol de les biblioteques de la UdG

   
Usuaris individuals

Aneu a qualsevol de les biblioteques de la UdG, i seguiu els passos següents:

 • Presenteu el vostre DNI, carnet de col·legiat/ada, d’associació, escola, institut o universitat, segons correspongui
 • Us donarem un nom d’usuari i una paraula de pas per entrar a qualsevol dels ordinadors de la UdG, si les condicions com a usuari extern ho permeten. Aquest nom d’usuari i paraula de pas estaran disponibles l’endemà d’haver entrat les vostres dades

 

La condició d’usuari extern implica el compromís de fer un ús responsable de les instal·lacions i serveis.