Biblioteca de la UdG

Repositoris digitals

 

   Cercar a catàlegs

 •  El meu compte

Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

DIALNET

ORCID

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

LABO

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Repositoris digitals

El DUGi és el portal que dóna accés a tots els continguts dipositats en els diferents repositoris de la UdG (DUGiDocs i DUGiMedia) i del CBUC (TDX i RACO).

 

Des del desembre de 2011, la Universitat de Girona disposa d'una Política institucional d'accés obert on s'encoratja al Personal Docent i Investigador que publiqui en revistes d'accés obert, sempre que la situació de l'àmbit d'investigació de l'autor no ho desaconselli i dipositi el què publica en el repositori institucional de la UdG, DUGi.  

 

Des d'aquí podeu accedir a cada un dels repositoris de la producció científica, acadèmica i institucional de la UdG:

 

 • DUGiDocs: repositori digital de documents de la UdG
 • DUGiMedia: repositori digital d’audio i vídeo de la UdG
 • DUGiFonsEspecials: repositori digital de manuscrits, correspondència i documents dels Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

 

La UdG participa en repositoris cooperatius coordinats pel CBUC i el CESCA:

 • TDX: tesis doctorals en xarxa
 • MDX: Materials Docents en Xarxa
 • Recercat: materials de recerca del CBUC
 • RACO: Revistes Catalanes d’Accés Obert
 • MDC: Memòria Digital de Catalunya

 

I en altres projectes que hi estan relacionats, entre els quals esmentem Recolecta: recolector de ciencia abierta, promogut per REBIUN i FECYT, que recull els repositoris en obert de les institucions acadèmiques espanyoles.

 
Publicar en obert i drets d’autor

Publicar en obert no implica, en cap moment, renunciar als drets de propietat intel·lectual que tenen els autors:

 • L’autoria és un dret irrenunciable, que implica l’obligació que tenen els usuaris de citar els vostres documents.
 • Els drets d’explotació també pertanyen a l’autor, tret que els cedeixi de manera exclusiva a tercers, com ara un editor.
 • Si ja heu publicat –o voleu publicar– el document amb un editor, podeu conèixer els permisos que dóna l’editor per publicar en obert consultant el projecte SHERPA/Romeo i el seu equivalent espanyol, Dulcinea.

 

Trobareu més informació a la presentació “Propietat intel·lectual i publicació al DUGi” i a la pàgina d’informació sobre propietat intel·lectual de la Biblioteca.