If the contents are not translated, you can use the automatic translator

UdG Library

ORCID

Investigador: Per què necessites ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

 
Què és ORCID

ORCID és un identificador únic i persistent, format per 16 dígits numèrics o alfanumèrics, que permet distingir de manera unívoca la producció científica d'un investigador. 

Què és Orcid?

What is ORCID? / ¿Qué es ORCID? [en inglés con subtítulos en español] from ORCID on Vimeo.

Per què el necessito?

 • Per evitar confusions relacionades amb l'autoria, per exemple, la signatura dels articles de recerca d'investigadors diferents amb noms personals coincidents o similars, o per evitar la dispersió de la producció científica d'un mateix autor.
 • Per fer més visible el currículum: des del Web of Science, Scopus, CrossRef, PubMed, GREC o Mendeley, pots assignar els teus articles per tal que siguin visibles a ORCID.

 • Per comunicar-se amb la comunitat científica, per exemple, quan s'envien articles als editors, a l'enviar documents als repositoris institucionals, etc.

 • Per poder participar en les convocatòries i els ajuts tant d'àmbit nacional com internacional: Agaur, etc.

Com el puc obtenir?

El registre a ORCID és gratuït i ràpid. Per registrar-vos accediu a: http://orcid.org/register:

 1. Utilitzeu el correu institucional per registrar-vos. Si voleu utilitzar altres adreces de correu, tindreu l'opció d'afegir-les en l'apartat d'informació personal.
 2. Seleccioneu el nivell de privacitat que voleu pel vostre perfil: públic, limitat o privat.
 3. Podeu escollir quines notificacions voleu rebre.
 4. Heu d'acceptar la política de privacitat i condicions d'ús.
 5. Registreu-vos.

Model:

 

Quines dades apareixen en el meu perfil ORCID?

Una vegada disposem d'un identificador ORCID, podem incloure més informació al nostre perfil:

 1. Informació personal.
 2. Publicacions científiques.
 3. Filiació institucional.
 4. Formació acadèmica.
 5. Subvencions.

 

1. Informació personal
 • Nom públic: la forma en que preferim que aparegui el nostre nom. Aquest és el nom que apareix a la part superior del teu perfil ORCID. 
 • Altres noms: noms addicionals o variants del nom personal, per exemple un àlies, diferents formes del cognom. Es poden afegir tants noms com calgui només cal separar-los amb un punt i coma.
 • Correu electrònic: es recomana posar el correu institucional en primer lloc, si es vol es poden incloure altres correus electrònics.

 

2. Publicacions científiques:

Les publicacions d'un autor es poden introduir de dues maneres: manual o automàticament. 
 •  Introducció de publicacions manualment: Obras > Agregar Trabajo Manualmente  

3. Filiació institucional

Podreu afegir la filiació institucional en l'apartat Empleo > Agregar Empleo Manualmente

 

4. Formació acadèmica:

Podreu detallar la vostra formació acadèmica en l'apartat Educación > Agregar Educación Manualmente 

 

5. Subvencions:

Podreu incloure informació referent a subvencions o fonts de finançament rebuts en l'apartat Funding > Agregar el financiamiento manualmente 


Quin nivell de confidencialitat puc establir al meu perfil ORCID?

La formació continguda en el perfil d'ORCID pot tenir tres nivells de confidencialitat. Es pot establir un nivell per a cada un dels apartats: informació personal, publicacions científiques, filiació institucional, formació acadèmica i
subvencions. 

 • : la informació marcada com a "tots" (públic) pot ser vista per qualsevol persona que accedeixi a la pàgina web ORCID.
 • : la informació marcada com a "persones de confiança" (limitat) pot ser vista per qualsevol persona amb autorització.
 • : la informació marcada com a "només jo" (privat) només pot ser vista per l'investigador.

Més informació.

Es pot delegar la gestió del registre ORCID a tercers?

Si, qui ho desitgi pot delegar la gestió del seu registre ORCID a altres usuaris ORCID a través de l'opció "trusted individuals". Aquests usuaris delegats estan autoritzats a actualitzar el registre ORCID editant qualsevol informació i connectant-lo amb altres sistemes d'informació, per exemple, ResearcherID, Scopus Auhtor ID, etc.

El que no podran fer aquests usuaris delegats serà afegir adreces de correu electrònic, canviar la contrasenya del perfil, eliminar el compte.

Per més informació de com delegar la gestió del registre ORCID a tercers accediu a: Trusted individuals 

Com incorporo ORCID al GREC?

Una vegada obtingueu el vostre ID ORCID, és convenient que l'incorporeu al GREC, gestor de la recerca de la UdG. Accediu a l'apartat Dades personals, Identificadors d'investigador. D'aquesta manera facilitareu que s'identifiqui de manera unívoca la vostra recerca.  

Què és Altmetric ORCID profile?

Altmetric ORCID profile és una aplicació que engloba les dades d'ambdós sistemes: ORCID i Altmetric. Això el que ens permet és visualitzar les dades d'Altmetric dels documents associats a un identificador ORCID.  

Per obtenir les dades d'Altmetric de la producció científica d'un identificador ORCID només cal incloure aquest identificador a la casella "Enter your ORCID ID" en la següent pàgina web: Almetric ORCID profile.

  


Què faig si duplico un perfil ORCID per error?

Si per error duplico un perfil ORCID puc enviar un correu electrònic a support@orcid.org i demanar que només en mantinguin un.   

Més informació 

Per més informació contacteu amb biblioteca.projectes@udg.edu