Biblioteca de la UdG

Recull de notícies

  

Recull de Notícies

05/06/2018
De Firminy grisa a Firminy verda.Patrimoni Mundial de la UNESCO. Un viatge entre Història, Arquitectura, Urbanisme
exposició

L'exposició mostra els resultats del projecte "Aprenent amb activitats transversals", realitzat amb l'ajut del Programa de foment innovació docent i millora de la qualitat de la docència del Rectorat de la UdG.

Es presenta el treball de recerca fet pels estudiants dels cursos de Composició Arquitectònica i Urbanística, assignatures del Grau en Estudis d'Arquitectura, durant el segon quadrimestre de l'any acadèmic 2017‐18.

L’experiència docent interdisciplinària es va centrar en l'estudi de Firminy Vert, lloc que posseeix la concentració més gran d’obres de l'arquitecte Le Corbusier i un projecte urbanístic pioner als anys 50, que es va proposar resoldre els greus problemes d’habitatge, d’higiene i confort d’una vila de tradició minera que havia patit un fort creixement des de finals del segle XIX gràcies a l’empenta de les indústries siderúrgiques i metal·lúrgiques.

L’any 2016 Firminy Vert va ser declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. Els processos de patrimonialització van ser objecte d’una àmplia reflexió crítica. La preservació del patrimoni cultural va aixecar polèmiques pels possibles efectes negatius com la museïtzació, la turistificació i la pèrdua de les identitats locals. Tanmateix, després de la Segona Guerra Mundial, la UNESCO va néixer per garantir la salvaguarda de la cultura i la identitat dels llocs, els valors universals en els plans estètic i històric, així com per remarcar la importància que revesteix el patrimoni material i immaterial per a les societats a les quals incumbeix la seva custòdia. En establir un vincle entre el passat i el present, els patrimonis de la humanitat haurien de potenciar el sentiment d’identitat i de cohesió social, i posar així els fonaments sobre els quals les societats edifiquen el seu futur.

Lloc:

Sala d'Exposició BIBLIOTECA MONTILIVI

5 DE JUNY AL 25 DE JUNY

Organització:

Composició Arquitectònica

Urbanística i Ordenació del Territori

Escola Politècnica Superior

Universitat de Girona