Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Biblioteca de la UdG

La Biblioteca forma

La Biblioteca forma

 

Estudiants de grau

 

  • Introducció a la Biblioteca. Sessions d'introducció al funcionament del servei i l'ús dels recursos d'informació adreçades als estudiants de primer curs de tots els estudis de grau. S'ofereixen dins el programa d'assignatures troncals o obligatòries.
  • Treball de Final de Grau (TFG). Sessions sobre comunicació oral i escrita i la cerca d'informació que s'ofereixen de manera conjunta amb el Servei de Llengües Modernes. En procés d'implementació.
  • Assessoraments. Adreçats a optimitzar l'ús de les bases de dades, revistes digitals o altres recursos (gestors de referències, com se citen els documents, etc.) especialment quan es prepara el TFG. Poden ser individuals o en grup. Ompliu la sol·licitud
  • Activitats de formació en assignatures concretes. Sessions de suport als continguts de les assignatures de Grau per tal que els estudiants coneguin les fonts d'informació específiques i de suport al temari. Ompliu la sol·licitud (professor)
  • Reserves d’aules i seminaris. Oferim les nostres instal·lacions, els recursos bibliogràfics i informàtics, així com el suport bibliotecari per realitzar alguna classe pràctica. Ompliu la sol·licitud per fer la reserva (professor)

 

Investigadors

 

  • Assessoraments. Adreçats a optimitzar l'ús de les bases de dades, revistes digitals o altres recursos (gestors de referències, com se citen els documents, etc.). Poden ser individuals o en grup. Ompliu la sol·licitud
  • Cerca d'informació, comunicació i difusió de l'activitat científica. Curs adreçat als estudiants de Doctorat amb l'objectiu que aprenguin un seguit d'elements secundaris però bàsics que envolten l'activitat científica i que són fonamentals per poder avançar professionalment en la tasca investigadora. Cada curs es programen dues edicions. Els estudiants reben la informació des de l'Escola de Doctorat.
  • Sessions específiques a màsters o postgraus. Sessions de suport als continguts del màster o postgrau. Ompliu la sol·licitud (responsable acadèmic)
 
Personal d’administració i serveis

 

  • Sessions sobre recursos d’informació o serveis útils per al desenvolupament de la vostra tasca professional. Consultar de diaris oficials en format electrònic, circuit de les adquisicions, revisió de llistes al catàleg, cites bibliogràfiques, etc. Ompliu la sol·licitud

 

 

Cursos de la Biblioteca al UdGmoodle

 

Campus Montilivi

Campus Centre Escola de Doctorat