Biblioteca de la UdG

Temes2

Temes2

 

 

Com trobar documents sobre Criminologia a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Criminologia (general): sota aquesta entrada trobareu manuals, tractats i estudis introductoris.

343.9
(geogràfic)

Classes de delinqüència: feu una cerca per matèria afegint darrera l' adjectiu corresponent, per ex.: 343.9...
  Delinqüència femenina: cerqueu sota Dones delinqüents 343.914
  Delinqüència juvenil, Justícia de  menors -- Administració 343.915
Diferents aspectes de la  delinqüència:  
  Delinqüència -- Aspectes socials 343.97
  Delinqüència -- Aspectes psicològics, Psicologia criminal  343.9
Delinqüents. Trobareu més informació cercant per cada tipus de delinqüent, per ex.: Dones delinqüents, Delinqüents sexuals, etc. 340.231.3
Les víctimes: cerqueu sota l' entrada Víctimes de delictes 343.98
Medicina legal: sota aquesta entrada trobareu obres sobre ciència forense en general i temes relacionats. 340.6
Història de la criminologia: cerqueu sota Criminologia -- Història. Trobareu més informació sota d'altres encapçalaments relacionats, seguits de la subdivisió -- Història, per ex.: Dret penal -- Història. Poden incloure subdivisions geogràfiques o cronològiques: Matèria -- [lloc] -- Història --[segles], per ex.: Dret penal -- Espanya -- Història -- SXVI/XVIII 340.231.3

Revistes de Criminologia i de Dret penal: cerqueu sota els encapçalaments seguits de la subdivisió -- Revistes, per ex.: Criminologia -- Revistes, Dret penal -- Revistes, Criminologia -- Història -- Revistes, Justícia penal -- Administració -- Revistes, etc.

Si coneixeu el títol de la revista podeu fer una cerca directament pel títol (ometent l'article inicial).

hemeroteca
Dret penal (manuals, tractats i obres generals). Pot incloure subdivisions geogràfiques i/o cronològiques, per ex.: Dret penal -- Alemanya, Dret penal -- Espanya, etc. 343
Procediment penal: sota aquesta entrada trobareu obres de Dret processal penal. Les obres sobre el procediment penal d'un lloc concret es troben sota l'encapçalament seguit del subdivisió geogràfica, per ex.: Procediment penal -- Espanya

343.1

(geogràfic)

  Acusacions, Defensa penal 343.12
  Prova (Dret),Prova penal, Prova pericial 343.14
  Sentències, Recursos (Dret), Judicis ràpids     
343.15
  Jurat 343.16
Dret penal (part general): cerqueu per matèria el tema concret. (Pot incloure una subdivisió geogràfica). Per ex.:

343.2

(geogràfic)

  Dret penal -- Legislació 343.21
  Delinqüència 343.22
  Responsabilitat penal 343.222
  Penes 343.24
  Pena de mort, Tortura, etc. 343.25
Dret penal (part especial): cerqueu pel tema concret (poden portar subencapçalament geogràfic). Per ex.:

343.3/37

(geogràfic)

  Terrorisme 343.342
  Delictes contra l'Administració pública 343.35
  Delictes econòmics 343.53
  Delictes sexuals 343.54
  Delictes contra la persona 343.6
  Homicidi 343.61
  Delictes contra la propietat 343.7
  Frau 343.72
  Delictes ecològics 343.775
Compliment de la pena: trobareu documents sota Presons, Delinqüència -- Prevenció, Dret penitenciari, etc. 343.8

 

 

 

Com trobar documents sobre Comunicació Cultural a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Llibres i lectura. Llibres

002

Cultura
008
  Cultura -- Història 008(09)
Llibres electrònics 027:681.312
Lectura. Lectura, Gust per la. Lectura -- Animació 028
Premsa 05
Museologia
069
  Museus -- Aspectes educatius. Pedagogia als museus. Visites guiades
069.1
  Museus -- Administració. Organització dels museus 069.6
Periodisme. Periodistes               070
  Periodisme electrònic  070:681.312
  Periodisme i literatura 070:82
  Televisió i Ràdio 070:654.17/.19
  Televisió. Teleespectadors (audiències) 070:654.17
  Ràdio 070:654.19
  Ètica periodística 070.11
  Periodisme -- Manuals d'estil
070.4
  Notícies. Gèneres periodístics
070.43
Pragmatisme
165.74
Ciència -- Història 167.7(09)
Opinió pública 316.65
Gestió cultural. Cultura -- Aspectes socials. Política cultural. Desenvolupament cultural 316.7
Comunicació. Mitjans de comunicació de massa. Anàlisi del discurs i MCM. Comunicació audiovisual. Informació, Teoria de la. Societat de la informació. Mitjans de comunicació de massa -- Investigació 316.77
Ciències polítiques 32
   Propaganda. Opinió pública des del punt de vista polític 32.019.5
  Organització política. Inclou: Sociologia política. Poder (Ciències socials). Institucions socials 321
  Estat -- Filosofia. Ciències polítiques -- Filosofia 321.01
  Nacionalisme 323.17
  Nacionalisme -- Catalunya 323.17(467.1)
  Campanyes electorals 324
  Relacions internacionals 327
Patrimoni cultural 351.852/.853
Feminisme 396
Comunicació de massa. Comunicació en la política 659.3
Xarxes socials 681.312
Art -- Filosofia. Imatge (Filosofia) 7.01

Art -- Conservació i restauració 7.025.3

Art digital 7.038.5
Cinema 791.43
  Cinema documental 791.43-92
Teatre 792
  Teatre -- Diccionaris 792(03)
  Teatre -- Filosofia 792.01
  Tècnica teatral. Inclou: Teatre -- Direcció escènica. Teatre -- Tècnica. Teatres -- Escenografia i decoracions. Teatre -- Producció i direcció 792.02
Llenguatge i llengües
800

Sociolingüística
800:316

Anàlisi del discurs. Relació Comunicació oral /Comunicació escrita
800.85

Dones i literatura
82:396

Art d'escriure
82.081

Crítica literària
82.09
Geopolítica
911.3:32
Medi ambient / Geografia
911.4:502
Paisatge 911.4:502.6

 

 

 

Com trobar documents sobre Disseny del producte a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Enginyeria industrial (general) 62
      Enginyeria mecànica  621
  Enginyeria elèctrica  621.3
  Envasos  621.798
       Envasos -- Disseny                                     74.05:621.798
  Automòbils 629.3
Màrqueting 658.8
  Publicitat 659.1
Polímers  678.7
   Plàstics  678.7
Enginyeria assistida per ordinador 681.3.01
  Infografia 681.3.01:74
  Disseny assistit per ordinador 681.3.01:74
  AutoCAD (Programes d'ordinador)

681.3.06 (autocad)

  Sistemes CAD/CAM  681.3.06 (cad)
Percepció visual  7.01
Disseny 74
  Logotip 74.017
  Semiòtica 74.017:003
    Símbols  74.017:003
    Color en el disseny 74.017.4
  Disseny gràfic: cerqueu sota Grafisme 74.02
  Disseny industrial 74.05
    Enginyeria -- Disseny 74.05:62
    Productes nous -- Disseny 74.05:62
  Ergonomia 74.05
    Interacció home-ordinador 681.5
  Maquetes 74.05
  Disseny ecològic 74.05
  Dissenyadors 74.05
  Dissenyadors industrials 74.05
    Per cercar un dissenyador concret cerqueu la signatura seguida del primer cognom del dissenyador industrial entre parèntesi 74.05 (cognom)
  Història del disseny: cerqueu sota Disseny -- Història 74.05 (91)
  Història del disseny gràfic: cerqueu sota Grafisme -- Història 74.05 (91)
    Perspectiva 742
    Dibuix lineal 744
    Dibuix industrial 744
Fotografia 77
  Els documents sobre l'aplicació del disseny sobre un objecte específic es troben sota l'objecte seguit de la subdivisió -- Disseny, per ex.: Mobles -- Disseny, Envasos -- Disseny, etc. CDU de l'objecte o sota el dissenyador, etc.
  Utilitzeu la subdivisió -- Projectes i construcció sota tipus de màquines, equipaments per a les obres que tractin del seu funcionament, construcció i muntatge, per ex.: Automòbils -- Projectes i construcció, CDU de la màquina o l'equipament

 

 

 

Com trobar documents sobre Dret a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Dret (general) 34
Àmbit geogràfic: Totes les matèries poden anar seguides d'una subdivisió geogràfica (país, regió, ciutat, etc.), per ex.: Dret civil -- Catalunya, Autonomia -- Andalusia, Sentències -- Espanya  34... (codi país)
Dret financer  336
  Impostos – Administració i procediment  336.2
      Pressupost  336.81
  Impostos  336.3
  Despeses públiques  336.82
Dret romà: cerqueu sota aquest encapçalament per als estudis generals. Cerqueu els estudis específics pel terme específic seguit de (Dret romà), per ex.: Obligacions (Dret romà), Dret penal (Dret romà), Compravenda (Dret romà)  34 (37)
Filosofia del Dret: cerqueu sota Dret -- Filosofia  340.12
Història del Dret: cerqueu sota Dret -- Història  340.2
Dret internacional 341
  Organismes internacionals 341.1
  Dret comunitari 341.5
  Dret marítim 341.255
  Dret penal internacional: cerqueu sota Jurisdicció penal 341.4
  Dret internacional privat 341.9
Dret constitucional  342
  Federalisme  342.24
  Autonomia 342.25
  Democràcia 342.34
  Constitucions 342.4
  Procediment constitucional 342.5:347.9
  Poder executiu 342.51
  Poder legislatiu 342.52
  Dret parlamentari: cerqueu sota Procediment parlamentari 342.53
  Poder judicial 342.56
  Nacionalitat 342.71
  Drets civils 342.72/.73
  Dret electoral 342.8
Dret penal 343
  Procediment penal 343.1
  Prova (Dret)  343.14
  Sentències  343.15
  Jurat  343.161
  Part general: cerqueu pel tema específic:  343.2
    Delinqüència 343.22
    Responsabilitat penal  343.222
    Penes 343.24
  Part especial: cerqueu pel tema específic: 343.3/.7
    Terrorisme 343.342
    Delictes econòmics  343.53
    Delictes contra la persona 343.6
    Homicidi 343.61
    Delictes contra la propietat 343.7
    Delictes ecològics 343.775
  Dret penitenciari 343.8
  Criminologia (per aprofundir més en aquest tema vegeu també la guia Com trobar documents sobre Criminologia a la Biblioteca) 343.9
Dret Civil 347
  Persones (Dret) 347.1
  Possessió (Dret)  347.2
  Obligacions (Dret)  347.4
  Contractes  347.44
  Responsabilitat civil 347.51
  Danys i perjudicis 347.53
  Responsabilitat civil per productes 347.56
  Dret de família 347.61/.64
  Herències i successions 347.65/.67
Dret Mercantil 347.7
  Empreses  347.71
  Fallida  347.714
  Dret de societats: cerqueu sota Societats -- Dret i legislació 347.72
  Borsa de valors

347.731

  Dret industrial 347.742
  Competència econòmica deslleial 347.752
  Contractes 347.77
Dret processal 347.9
  Procediment civil   347.91/.95
  Arbitratge i laude  347.918
  Accions i defenses (Dret)  347.922
  Prova (Dret)  347.94
  Sentències  347.95
  Jutges 347.962
  Advocats 347.965
  Administració de justícia: cerqueu sota Justícia -- Administració 347.97/.99
  Tribunals 347.99
Dret eclesiàstic, Dret canònic 348
Dret del treball 349
  Negociacions col·lectives de treball 349.21
  Conflictes laborals 349.23
  Procediment del treball 349.6
  Contractes de treball 349.1
  Acomiadament de treballadors: cerqueu sota Personal -- Acomiadament 349.14
  Salaris 349.13
  Seguretat en el treball 349.3
Dret administratiu 351
  Administració pública  35
  Funcionaris, Responsabilitat administrativa  35.08
  Béns de domini públic: cerqueu sota Domini públic 351.71
  Dret d'aigües 351.79
  Procediment administratiu 351.9
  Administració local 352
  Administració autonòmica 353
 Aspectes legals de qualsevol tema: cerqueu pel tema seguit de la subdivisió -- Dret i legislació, per ex.: Genètica humana -- Dret i legislació, Medi ambient -- Dret i legislació, Urbanisme -- Dret i legislació CDU tema: 34
Codis de legislació: cerqueu sota temes legals seguits de la subdivisió -- Legislació i subdivisió geogràfica, per ex.: Dret penal -- Legislació -- Alemanya, Contractes -- Legislació -- Espanya L CDU tema/any
Legislació comentada: cerqueu pel tema seguit de la subdivisió -- Legislació, per ex.: Dret civil -- Legislació -- Espanya, Dret administratiu -- Legislació -- Espanya CDU tema (geogràfic) (094.4)

Jurisprudència: la jurisprudència d'un país, d'una regió, etc. es busca per l'encapçalament Jurisprudència -- Repertoris seguit de la subdivisió geogràfica corresponent, per ex.: Jurisprudència -- Repertoris -- Espanya.

Per trobar la jurisprudència sobre un tema legal concret cerqueu pel tema seguit de la subdivisió -- Jurisprudència -- Repertoris: Contractes -- Jurisprudència -- Repertoris -- Estats Units d'Amèrica

CDU tema (geogràfic) (094.4)
Formularis: cerqueu pel tema seguit de la subdivisió -- Formularis, per ex.: Divorci -- Espanya -- Formularis   CDU tema (geogràfic)
Diccionaris i enciclopèdies de Dret: cerqueu pel tema seguit de la subdivisió -- Diccionaris o -- Enciclopèdies i de la subdivisió de llengua (si s'escau), per ex.: Dret -- Diccionaris -- Castellà, Dret -- Enciclopèdies -- Castellà, Dret constitucional -- Diccionaris -- Francès, Dret penal -- Diccionaris -- Català  RD CDU tema = codi llengua

 

 

 

Com trobar documents sobre Economia i Empresa a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Economia (general) i manuals 33
  Els llibres de problemes i exercicis es troben sota l'encapçalament Economia -- Problemes,exercicis, etc. 33 (07)
  Les teories econòmiques, doctrines econòmiques, història del pensament econòmic, etc. es troben sota Economia 330.8
Comptabilitat 657
Matemàtica: Econometria, Àlgebra, Geometria, Càlcul, Estadística, etc. 51
Informàtica: els documents sobre informàtica aplicada a un camp concret es troben sota la temàtica, per ex.: Comptabilitat -- Informàtica, etc. 681
Microeconomia 330.2
Macroeconomia 330.3

Política econòmica (obres de tipus teòric)

Quan els documents tracten de la Política Econòmica i de la Història Econòmica descriptiva d'un país o un lloc concret els documents es troben sota el geogràfic seguit de la subdivisió -- Condicions econòmiques, per ex.: Catalunya -- Condicions econòmiques

330.33

338

Desenvolupament econòmic, Desenvolupament sostenible, Cooperació internacional 330.34

Treball: sota aquest entrada trobareu obres relacionades amb el treball i fenòmens culturals, socials, ètics, etc…

Dret del Treball: pot anar seguit d'un geogràfic quan es tracta del dret del treball d'un lloc concret

331

349.2

  Salaris: sota aquesta entrada trobareu obres sobre administració del salari, tipus de salaris, sistemes de primes, subsidis, formes de pagament, etc…  331.2
  Atur (des de la perspectiva econòmico-geogràfico-social) 331.6

Economia regional: sota aquesta entrada trobareu obres sobre el mercat de la vivenda, la propietat immobiliària, els bens immobles o seents, els tipus de propietat (latifundis, familiars, etc.), el valor del sòl, etc...

Els llibres que tracten d'Urbanisme els trobem ubicats a la signatura:

 332

711.2

Economia de l'empresa (organització d'empreses, com crear una empresa, economia d'empresa, història empresarial, etc.): cerqueu sota l'encapçalament Empreses i sota el mateix encapçalament seguit de subdivisió. 658
  Empreses -- Direcció i administració, Planificació estratègica 658.012
  Empreses -- Finances: sota aquesta entrada trobareu les obres sobre gestió financera de les empreses, producció, inversions, etc.  658.15
  Producció de les empreses (gestió, planificació i control): cerqueu sota l'encapçalament Producció  658.5
  Màrqueting i vendes, estudis de mercat, mètodes de venda: cerqueu sota l'encapçalament Màrqueting  658.8
  Recursos Humans: també trobareu informació sota Assetjament psicològic en el lloc de treball, Personal -- Selecció, Personal -- Administració, etc. 658.3
  Diferents tipologies d'empreses, diferents formes d'organitzacions econòmiques: cerqueu sota Empreses públiques, Empreses familiars, Empreses multinacionals, etc.. 334
Finances públiques: sota aquesta entrada trobareu obres sobre comptabilitat pública, hisenda, impostos, etc.  336
Economia internacional
Economia mundial: cerqueu sota els encapçalaments Geografia econòmica, Geografia comercial, Política econòmica i Competència econòmica internacional
Globalització
339
Comerç i mercat en general. Teoria i concepte del mercat 339.1
Comerç electrònic (Societat virtual) 316.6
Consum   366
Dret Mercantil 347.7
  Comerç interior, Comerç exterior (segons la ubicació geogràfica). Els documents sobre comerç interior es troben sota l'encapçalament Comerç.  339.3/339.5
  Comunitat Econòmica Europea: mercat comú, la política comercial i econòmica dels diferents països que l'integren, el proteccionisme, les duanes, etc..  339.54
  Unió Europea: la Comunitat Europea des del punt de vista de la integració política, del dret, i.e., història i evolució, institucions, naturalesa i competències, etc.  341.5
Finances Internacionals  339.7
Turisme i temes relacionats  348.8

 

 

 

 

Com trobar documents sobre Educació a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Educació i Pedagogia en general (i.e., obres introductòries) 37
Diccionaris i enciclopèdies d'educació: Educació -- Diccionaris, Educació -- Diccionaris i enciclopèdies. A més, pot anar subdivit per llengua 37 (03)
Història de la pedagogia i de l'educació en general: cerqueu sota Educació -- Història. Pot portar subdivisions geogràfiques o cronològiques. 37 (09)
Història concreta de l'educació per països i història de les escoles: cerqueu sota Educació --Història -- [Lloc] o Educació -- Història -- [Lloc] -- [Cronològic], e.g., Educació -- Història -- Espanya, Educació -- Història -- Catalunya, etc. 37 (geogràfic)
Filosofia de l'educació (Objectius, valor d'educar, teories educatives o de l'educació): Educació -- Filosofia 37.01
  Investigació educativa (i.e., Mètodes, tècniques, observació, recerca, innovació): cerqueu sota Educació -- Investigació. 37.012
      Educació comparada 37.013.74
  Política i educació (i.e., polítiques educatives, estatals, municipals, culturals, etc... des del punt de vista religiós, social, etc... Escola pública i escola privada): cerqueu sota Política educativa o sota [Lloc] -- Política educativa (e.g., Espanya -- Política educativa), Política i educació i Sociologia de l'educació. 37.014
    Dret a l'educació: també trobareu informació sota els encapçalaments Llibertat d'ensenyament, Discriminació en l'educació, Escolaritat obligatòria i Absentisme escolar.

37.014.1

    Legislació i reformes educatives: cerqueu sota Reforma de l'educació (pot portar subdivisions cronològiques i/o geogràfiques), Ensenyament -- Dret i legislació o sota les diferents lleis directament, e.g., Espanya. Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo. 37.014.3
    Educació -- Aspectes econòmics: també trobareu informació sota Educació -- Finançament (per a les obres sobre la captació de fons i recursos) i Educació -- Finances (per a les obres sobre la gestió de les despeses i dels ingressos). 37.014.54
    Supervisió escolar 37.014.6
    Antropologia educativa 37.015.2
    Psicologia de l'educació: cerqueu sota els encapçalaments Psicologia pedagògica, Motivació en l'educació, Orientació escolar i Rendiment escolar. 37.015.3
       Aprenentatge escolar: cerqueu sota els encapçalaments Aprenentatge, Ensenyament -- Mètodes actius (i també la subdivisó -- Mètodes actius sota les diferents etapes de l'ensenyament, e.g., Ensenyament primari -- Mètodes actius i la subdivisió -- Ensenyament -- Mètodes actius sota temes) 37.015.31
    Sociologia de l'educació 37.015.4
    Educació i família: cerqueu sota els encapçalaments Educació familiar, Pares i mestres i Mestres i alumnes. 37.018.1
    Dinàmica de grups: també trobareu informació sota els encapçalaments Classe (Ensenyament), Ensenyament -- Treball en equip i Interacció educativa. 37.018.2
    Altres formes d'educació: cerqueu sota els encapçalaments Ensenyament a distància i Ensenyament assistit per ordinador. 37.018.4
       Ensenyament rural i escoles rurals 37.018.51
      Ciutat educadora 37.018.52
Didàctica: també trobareu informació sota Material didàctic.  37.02
  Educació dels valors: cerqueu sota els encapçalaments Valors (Filosofia) -- Ensenyament i Educació moral. 37.034
  Coeducació: també trobareu informació sota Dones -- Educació, Discriminació sexual en l'educació, Atenció a la diversitat, Sexisme en l'educació i Sexisme en els llibres de text. 37.043
  Orientació educativa i tutories: cerqueu sota els encapçalaments Orientació escolar, Assessorament psicològic, Tutors i tutoria (Educació) i els encapçalaments tipus Orientació en [Tipus d'ensenyament], e.g., Orientació en l'educació secundària. 37.048
    Orientació professional 37.048.4
Direcció escolar: cerqueu sota l'encapçalament Directors d'escola (també trobareu informació sota Escoles -- Administració i organització). 371.1
  Personal docent: cerqueu sota Professors, Mestres (per als mestre d'educació primària), Professors d'educació secundària i Professors universitaris. 371.12
Gestió escolar i gestió educativa: cerqueu sota els encapçalaments Escoles -- Administració i organització, Autogestió pedagògica, Planificació educativa, Projecte educatiu i Gestió educativa. 371.2
  Estudiants: també trobareu informació sota els encapçalaments Fracàs escolar, Adaptació escolar i Rendiment escolar. 371.212
  Projecte educatiu de centre: cerqueu sota els encapçalaments Projecte educatiu, Planificació educativa i Projecte curricular. 371.214
  Avaluació de l'aprenentatge, dels centres i educativa: cerqueu sota els encapçalaments Avaluació educativa, Tests i proves en educació, Educació -- Avaluació (i també sota els diferents nivells d'estudi, e.g., Educació primària -- Avaluació) i Escoles -- Avaluació. 371.26
  Mètodes per estudiar i preparar els exàmens: cerqueu sota els encapçalaments Estudi, Tècniques d', Anotacions, Escolars -- Organització del temps i Exàmens. 371.32
Sistemes pedagògics i principals pedagogs: cerqueu els diferents mètodes pedagògics i els pedagogs directament sota els seus noms, e.g., Piaget, Jean o Montessori, Mètode o Institución Libre de Enseñanza. També trobareu informació sota encapçalaments genèrics del tipus Pedagogs -- [Subd. geog.] -- [Subd. crono.], e.g., Pedagogs -- Espanya -- S. XX. 371.4 /371.4 (nom)
Disciplina escolar 371.5
L'espai arquitectònic, material escolar, llibres escolars, etc.: cerqueu sota els encapçalaments Escoles -- Edificis, Escoles -- Mobles, equips, etc., Material didàctic, Llibres de text. 371.6
  Tecnologia educativa: també trobareu informació sota els encapçalaments Ensenyament assistit per ordinador, Vídeo en l'ensenyament i Ensenyament -- Innovacions.  371.67
  Ensenyament audiovisual: també trobareu informació sota els encapçalaments Televisió en l'ensenyament, Mitjans de comunicació de massa en l'ensenyament, Ràdio en l'ensenyament, Vídeo en l'ensenyament, Imatges en l'ensenyament, Cinematografia en l'ensenyament i Premsa en l'ensenyament. 371.68
  Informàtica i educació: cerqueu sota els encapçalaments Ensenyament assistit per ordinador, Informàtica -- Ensenyament i Informàtica -- [Tipus d'ensenyament], .e.g, Informàtica -- Educació primària, i Ordinadors en l'ensenyament. 371.69
Aprenentatge inicial en general (lectoescriptura): Escriptura -- Ensenyament o Escriptura -- [Tipus d'ensenyament], e.g., Escriptura -- Educació primària, i Lectura. 372.4
  Aprenentatge inicial de la lectura (primeres lectures) i llengua oral: cerqueu sota Lectura -- Comprensió, els diferents nivells d'educació sota Lectura (Nivell educatiu), e.g., Lectura (educació primària), Infants -- Llengua -- Ensenyament i Parla -- Ensenyament 372.41
  Aprenentatge inicial de l'escriptura: cerqueu sota els encapçalaments Escriptura -- Ensenyament i Escriptura -- [Nivell d'ensenyament], e.g., Escriptura -- Ensenyament primari. 372.45
Ensenyament preescolar (per a les obres anteriors a la promulgació de la LOGSE el (1990)) i Educació infantil (per a les obrers posteriors a la promulgació de la LOGSE): també trobareu informació sota Escoles bressol i Parvularis.  373.2
Ensenyament primari (per a les obres anteriors a la promulgació de la LOGSE (1990)) i Educació primària (per a les obres posteriors a la promulgació de la LOGSE) 373.3
Ensenyament secundari (per a les obres anteriors a la LOGSE) i Educació secundària (per a les obres posteriors a la LOGSE): també trobareu informació sota Educació secundària obligatòria i Educació secundària postobligatòria. 373.5
Educació no-formal (fora de l'escola), Educació social i Educació especial: també trobareu informació sota Educació d'adults i Educació intercultural. 374
Educació especial (escolar) 376
Formació professional: També trobareu informació sota la subdivisió -- Formació professional precedida de temes, e.g., Dibuix industrial -- Formació professional, Orientació professional, i Formació ocupacional. 377
Formació de mestres: cerqueu sota els encapçalaments Professors - Formació i Professors -- Educació (Educació permanent) i la subdivisió -- Formació sota classes de professors, i.e., Professors d'educació d'adults -- Formació, Mestres -- Formació, Professors d'educació secundària -- Formació, Mestres d'educació especial -- Formació i Professors universitaris -- Formació. 377.8
Ensenyament universitari 378