Biblioteca de la UdG

Informació general

MLHTML


  Benvinguts a la Biblioteca de la Universitat de Girona

Els nostres serveis s'adrecen a tots els membres de la comunitat universitària gironina (estudiants, professors i personal d'administració i serveis), així com als usuaris externs prèviament acreditats. Us oferim:

  • 10.647 m2
  • 445.506 volums
  • 13.697 llibres electrònics
  • 24.803 revistes electròniques
  • 284 ordinadors
  • 1.850 places de lectura
  • 328 dies d'obertura a l'any de 8 a 21'30, sense interrupció amb una ampliació de l'horari fins a les 3 de la matinada en èpoques d'exàmens consulteu els detalls

Al 2015 vam rebre 1.250.645 visites a la Biblioteca que són 3.813 visites diàries (Montilivi 2.462 visites diàries, Barri Vell 828 visites diàries i campus Centre 680 visites diàries). Hem deixat en préstec 145.897 llibres i documents.

Ens localitzareu al  Campus del Barri Vell (fons de Lletres, Educació i Psicologia, Educació Social, Relacions Públiques i Turisme); al  Campus de Montilivi (fons de Dret, Econòmiques, Ciències i tecnologia) i al  Campus Centre entre al carrer Emili Grahit (fons de Medicina i Infermeria)

Detalls de les dades per any