Biblioteca de la UdG

Gestions en línia

Gestions en línia

Sol·licitud de contrasenyes per a informació electrònica
Models d'autorització d'autors individuals
Models d’autorització de grups i col·lectius
Espais per a l’estudi, la docència i la recerca
Petició de Bibliovisites per a professors d'IES, FP i CEIP
Si la teva petició no respon a cap de les propostes anteriors, pots enviar-nos un missatge al nostre servei: La Biblioteca respon