Biblioteca de la UdG

Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona

Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona


  

Catalogació de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona

La Biblioteca de la Universitat de Girona gestiona la catalogació del fons de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona per mitjà d’un conveni de col·laboració impulsat pel Consell Social de la Universitat de Girona entre les entitats espònsors: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Bisbat de Girona, Biblioteca de Catalunya i Caixa de Girona

L’objectiu és difondre aquest patrimoni a través del Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona (CUdG), el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) i el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Català (CCPBC) i el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español (CCPBE)

El Bisbat de Girona gestiona el seu patrimoni documental i bibliogràfic a l'Arxiu Diocesà i a la Biblioteca Diocesana del Seminari, que tenen una ubicació i gestió unificades.

El projecte es va iniciar a l'octubre de 2006 amb la catalogació del fons antic per part de la Biblioteca de Catalunya, i segueix amb la dedicació de dos bibliotecaris. La catalogació del fons modern es va iniciar a setembre de 2007 i està en procés.

El fons conté 80 mil volums i gairebé 26 mil són d’antiquària, amb una col·lecció d’incunables fins a llibres de finals del segle XIX. També hi ha llibres de dret canònic, bíblies, missals, compendis de patrística i també tractats de matemàtiques o filosofia

 

 

Documents sobre el fons