Biblioteca de la UdG

Cartografia en línia

 

   Cercar a catàlegs

 •  El meu compte

Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

DIALNET

ORCID

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

LABO

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Cartografia en línia

 

Directoris de mapes i de temes de cartografia

 

Atles, mapes i imatges generals

 

Atles bàsics amb mapes i informació introductòria:

 

 

 

Atles i mapes de Catalunya i d'Espanya:

 

 • Xifra Maps: Aplicació de la Diputació de Girona amb diversos mapes temàtics de l'àmbit de les comarques gironines que es poden guardar en format JPG amb força resolució.
   
 • Atles nacional de Catalunya: Aplicació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que dóna una visió general de Catalunya: geografia física, humana i medi ambient.
   
 • Atlas Nacional de España: Edició facsímil digital que conté totes les edicions fetes entre 1986 i 2008 dels grups temàtics d'aquest atles de l'Instituto Geográfico Nacional (IGN). Permet la descàrrega i la impressió de les pàgines i guardar-ne retalls en format JPG.
Altres atles, mapes i imatges:

 

 • Visible Earth: Selecció d’imatges de la NASA que es poden guardar en JPG amb cobertura desigual segons les zones.

 

També trobareu atles i mapes a:

 

 

 Atles i mapes temàtics


  

Atles i mapes ambientals

 

  Històrics i temàtics d’història


 • Historical maps / Perry Castañeda Map Collection: Amplíssim repertori de mapes històrics i temàtics d’història que es poden guardar en JPG. També conté un recull molt complet d’altres adreces de mapes històrics.
   
 • David Rumsey map collection: Extensa col·lecció de mapes històrics que es poden visualitzar amb gran detall, imprimir i guardar en JPG de força qualitat, però la majoria són d’Amèrica.
   
 • American Memory: Secció digitalitzada de la col·lecció de mapes de la Library of Congress: permet la cerca per diversos criteris i es poden guardar en JPG.
   
 • Historic cities: Web sobre la història de les ciutats del Departament de Geografia i la Biblioteca de la Universitat Hebrea de Jerusalem: els mapes i plànols es poden guardar en JPG.
   
 • Historical atlas of the twentieth century: Recull de mapes històrics, alguns d’interactius, fet pel bibliotecari Matthew White, que es poden guardar en JPG.
   
 • Broer Map Library: online historic maps: Col·lecció de mapes històrics fet per aquesta cartoteca que es poden guardar en JPG.
   
 • Euratlas: history and geography of Europe: Recull de mapes històrics i temàtics d’història de l’empresa suïssa Nussli que es poden guardar en JPG.
   

  Socials, econòmics, polítics i turístics 

 

 • The World Factbook: Atles de la CIA, ja ressenyat abans, amb informació política, estadística, etc. que es renova anualment.
   
 • Worldmapper: the world as you’ve never seen it before: Recull de cartogrames que representen la superfície de cada país segons el pes específic de la qüestió que representen i que es poden copiar en format PDF i JPG.
   
 • Le Monde Diplomatique-Maps: Recull de mapes de temàtica social, política, econòmica... que es poden guardar en JPG.
   
 • Atlas of Global Development: Atles del World Bank amb molts mapes temàtics (econòmics, demogràfics, educatius...) i comentaris. Només es poden imprimir i projectar a pantalla completa.
   
 • La Documentation française-Cartothèque: Recull molt ampli de mapes temàtics que s’actualitzen regularment i que es poden cercar per àrea geogràfica i per àrea temàtica. Es poden copiar en format JPG.

 • Atles estadístic dels Pirineus: Atles interactiu de tot el massís, amb participació de totes les administracions, que permet cartografiar i imprimir dades demogràfiques, turístiques, econòmiques... i afegir-hi dades externes (Excel).
   
 • Index Mundi: Aplicació interactiva per confeccionar mapes temàtics a partir de diverses dades estadístiques, a nivell estatal i subestatal, que només es poden imprimir. També té eines per fer gràfics amb dades estadístiques i una aplicació per crear-se el propi mapa que es pot guardar en format JPG, PNG i PDF.
   
 • Online Atlas of the Millennium Development Goals: Atles interactiu desenvolupat pel Banc Mundial i Mapping Worlds que permet la consulta i la localització de diversos indicadors demogràfics i socioeconòmics.
   
 • Show World/USA: a new way to look at the World: Aplicació semblant a l’anterior que cartografia diversos indicadors demogràfics i socioeconòmics i que permet la descàrrega del mapa (imatge) i de les dades (Excel) per correu electrònic. Es pot triar la visualització de tot el món o dels Estats Units.
   
 • Census Atlas of the United States: Atles molt complet sobre les dades del cens de població del Estats Units en format PDF.
   
 • Atles del turisme a Catalunya: Atles que analitza el patrimoni natural i cultural i en un altre bloc, l'oferta i la demanda turística: permet imprimir i guardar en PDF els textos, taules i mapes. També desenvolupa un visor cartogràfic que permet crear un mapa a demanda i imprimir-lo.

 • Mapa del patrimoni mundial / UNESCO: Aplicació que ofereix informació textual i imatges de tots els elements d'interès natural i cultural que pertanyen a la llista aprovada pel Comitè Mundial del Patrimoni de la UNESCO.
   

 

Mapes muts per usar com a base d'altres mapes

 

 

Navegadors interactius

 

 • Find a map: Atles de Multimap (Microsoft) semblant a l’anterior que permet la vista en mapa planimètric, fotografia aèria i imatge obliqua però només permet fer-ne la impressió.

 

 • Google Maps: Coneguda aplicació de Google que permet la vista en mapa planimètric, topogràfic i vista aèria i que només permet fer-ne la impressió.
   
 • Open Street Map: Iniciativa cooperativa per crear cartografia de tot el món feta amb software lliure. Permet l'edició, la correcció, l'exportació i l'ús gratuït de la cartografia que es va actualitzant amb col·laboracions voluntàries. Es pot imprimir, copiar, crear imatge en codi QR i exportar a diversos formats.
   
 • Google Earth: L’altra coneguda aplicació de Google que es pot descarregar gratuïtament en aquesta adreça. Semblant a l’anterior, però, a més, incorpora l’aplicació Panoramio, que permet veure fotografies dels llocs seleccionats.
   
 • Iberpix - Visor de l’Instituto Geográfico Nacional: D’àmbit estatal, permet la cerca per topònim, per coordenades o per zooms successius i visualitza una cartografia més detallada a mesura que s’acosta a l’àrea seleccionada. Permet visualitzar en mapa topogràfic, en imatge i en ortofotomapa i disposa de les eines típiques per mesurar distàncies, àrees... Només permet imprimir.
   
 • SIGPAC - Visor del Ministeri de Medi Ambient: D’àmbit estatal, incorpora la cartografia topogràfica més detallada a mesura que s’amplia el zoom i també l’ortofoto. Permet activar alguna capa i conté les eines típiques per mesurar distàncies, àrees... Només permet fer-ne la impressió.
   
 • SATCAT - Servidor d'Imatges Satèl·lit de Catalunya: Banc històric d'imatges del territori català preses pels satèl·lits Landsat des de 1972 fins ara i i desenvolupat per la UAB i el CREAF. Les imatges es poden veure en color natural i en fals color i es poden imprimir i descarregar en format JPG.
 • Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Aplicació que permet la visualització de diversos tipus de riscos damunt de mapa o d'ortofotomapa. El resultat es pot imprimir i descarregar en format PNG.
   
 • Mapa urbanístic de Catalunya: Aplicació interactiva que permet la consulta de la qualificació urbanística i del planejament a Catalunya. Conté una guia breu que en facilita l'ús i l'aprofitament.
   
 • Oficina virtual del cadastre: A partir de la selecció per província i municipi o per adreça, permet un zoom molt detallat fins a visualitzar les parcel·les cadastrals i la vista en ortofoto. També permet la consulta de la superfície i la qualificació de les parcel·les. Només permet fer-ne la impressió.
   
 • Hipermapa: atles electrònic de Catalunya: Atles interactiu de Catalunya que permet la cerca per zoom o per topònim i la visualització en mapa topogràfic i en ortofoto. També conté les eines clàssiques per mesurar distàncies, àrees... i, a més, permet carregar informació temàtica diversa i imprimir els mapes resultants.
   
 • Cartografia marítima i pesquera del litoral català: Aplicació de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona i Ajuntament de Palamós) que permet visualitzar diverses capes d’informació temàtica referides al litoral català i imprimir el mapa resultant.

 

 

Servidors de cartografia catalana i espanyola

 

 1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 2. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
 3. Atles climàtics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / CREAF
 4. Instituto Geográfico Nacional (IGN) / Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)  
 5. Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
 6. Ajuntament de Girona
 7. Ajuntament de Barcelona - BCNPIC
 8. Àrea Metropolitana de Barcelona - Cartografia digital
  Web Map Servers (WMS)

  Són servidors de mapes i de dades geoespacials als quals us podeu connectar, a través d’un SIG, per captar mapes i usar-los com a base del propi treball. Incorporen també un visor que permet la tria de capes d’informació i la impressió del mapa de la pantalla: