Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Biblioteca de la UdG

Ús de materials aliens

DSFSFSS

Si no s’indica el contrari, les obres es consideren amb tots els drets reservats, és a dir, no se’n permet la reproducció total o parcial sense l’autorització de l’autor o el titular dels drets d’explotació. Ara bé, la Llei de la propietat intel·lectual estableix alguns casos en què no és necessària aquesta autorització, sempre que reconeguem l’autor i citem la font:

Materials que podem utilitzar i reproduir íntegrament sense l’autorització explícita de l’autor o titular dels drets d’explotació

 1. Les disposicions legals o reglamentàries.
 2. Les resolucions dels òrgans jurisdiccionals.
 3. Els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics (textos derivats de l’exercici de potestats pròpies de les administracions públiques).
 4. Les informacions o dades “en brut” que serveixen de base a un estudi o producte (una llista de dades demogràfiques, un conjunt de registres meteorològics o una relació de coordenades UTM). Això no és vàlid si aquestes dades o registres s’han extret d’una base de dades, o d’una representació de les mateixes dades en un mapa o plànol, és a dir, dades que ja han estat processades.
 5. Materials llicenciats amb Creative Commons.
 6. Obres que estan en domini públic:  
 

Passen a domini públic:

Obres amb autor conegut

Autors que han mort a partir de 1988: setanta anys a comptar des de la mort de l’autor

Autors que han mort abans de 1988: vuitanta anys a comptar des de la mort de l’autor

Enregistraments musicals

Cinquanta anys a comptar des de la seva producció

Produccions audiovisuals

Cinquanta anys a comptar des de la seva producció

Fotografies que no són pròpiament “obres fotogràfiques”

Vint-i-cinc anys a comptar des de la seva realització

Materials que podem utilitzar i reproduir (fragments) emparant-nos en el dret de citació

 

Mitjançant el dret de citació podem incorporar fragments d’obres protegides als documents o materials que elaborem, sempre d’acord amb les condicions següents:

 1. Que es tracti d’obres prèviament divulgades (no inèdites).
 2. Que se n’indiqui la font i l’autor, excepte en els casos que això sigui impossible de saber.
 3. Que la incorporació del fragment citat es faci per a la seva anàlisi o comentari.
 4. Que el fragment citat guardi una proporció justificada per a la finalitat perseguida.
   

En el cas de les obres plàstiques, fotogràfiques i similars és admissible la reproducció íntegra. No cal fragmentar l’obra però cal limitar-se a utilitzar obres aïllades.

Materials que podem utilitzar i reproduir sense ser incorporats a un document (solts), “per a il·lustració d’activitats educatives”

Qualsevol fragment es pot utilitzar sense incloure’l en una obra nova, excepte fragments de llibres de text i manuals.

La presentació d’aquests materials s’ha de fer d’acord amb les quatre condicions indicades per al cas de la citació: obres no inèdites, indicació de la font i l’autor, utilització per a l’anàlisi o comentari i únicament introducció del fragment necessari.

 

Materials localitzats a Internet

Tot i l’aparença d’ús lliure de les obres divulgades per Internet, només poden ser emprades en les condicions que estableixin els seus titulars. Cal, doncs, fer atenció a la informació relativa a drets de propietat intel·lectual que figurin a la pàgina en qüestió.

Cada vegada és més freqüent el material llicenciat amb Creative Commons, que identificareu per la presència de la frase “Alguns drets reservats” o d’alguna de les icones següents:

. . . .
. . .  

Les obres (íntegres) amb llicència Creative Commons es poden copiar, distribuir i comunicar públicament, citant sempre l’autor i els crèdits, i respectant les altres condicions que descriu <st1:personname w:st="on" productid="la llicència CC.">la llicència CC.

 
Utilització d’informació extreta de bases de dades i recursos contractats per la Biblioteca

La Llei admet l’extracció d’informació d’aquestes bases de dades i la seva utilització amb finalitats “d’il·lustració de l’ensenyament o de recerca científica” en la mesura i proporció justificada per a aquestes finalitats i sempre que se n’indiqui la font.

 

 


Aquesta pàgina s’ha elaborat a partir de les Normes d’incorporació de material didàctic a La Meva UdG, de Josep Matas, i la pàgina Ús dels recursos d’informació aliens, del CRAI de la Universitat de Barcelona.