If the contents are not translated, you can use the automatic translator

UdG Library

Gravació i imatge

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

DIALNET

ORCID

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

LABO

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Gravació i imatge

Models d'autoritzacions

Així mateix, us oferim la possibilitat de fer canvis de format, de VHS a DVD, de JPG a TIFF, etc. Cal que ompliu el formulari i especifiqueu el servei que encarregueu. Els canvis de format només es fan en arxius amb continguts relacionats amb les activitats docents, de recerca i institucionals.


 

Condicions d'ús del servei
  • Les gravacions que es generin d'aquest servei quedaran dipositades al DUGiMedia per tal de fer-ne difusió pública i preservar-les i els originals es conservaran al fons de la Biblioteca.
  • Si necessiteu una còpia per a la vostra gestió de la docència o la recerca, la podeu descarregar directament del repositori institucional, DUGiMedia.
  • En el cas d’usuaris externs, el cost del material utilitzat es carrega al sol·licitant al mateix preu d’adquisició.
  • En compliment de la legislació vigent, per tal de gravar i difondre actes en què intervenen persones, l’organitzador ha d’obtenir l’autorització d’enregistrament i difusió dels ponents. Així mateix, a l’inici de l’acte, cal comunicar als assistents que l’acte s’està enregistrant i que es podrà difondre. La normativa actual no permet actuar sense que es compleixin aquestes condicions.
  • Un cop signades, lliureu les autoritzacions d’enregistrament al tècnic de gravació.
  • Llevat de casos excepcionals, la càmera de vídeo es deixarà un màxim de 48 hores.