Biblioteca de la UdG

Gravació i imatge

Gravació i imatge

Models d'autoritzacions

Així mateix, us oferim la possibilitat de fer canvis de format, de VHS a DVD, de JPG a TIFF, etc. Cal que ompliu el formulari i especifiqueu el servei que encarregueu. Els canvis de format només es fan en arxius amb continguts relacionats amb les activitats docents, de recerca i institucionals.


 

Condicions d'ús del servei
  • Les gravacions que es generin d'aquest servei quedaran dipositades al DUGiMedia per tal de fer-ne difusió pública i preservar-les i els originals es conservaran al fons de la Biblioteca.
  • Si necessiteu una còpia per a la vostra gestió de la docència o la recerca, la podeu descarregar directament del repositori institucional, DUGiMedia.
  • En el cas d’usuaris externs, el cost del material utilitzat es carrega al sol·licitant al mateix preu d’adquisició.
  • En compliment de la legislació vigent, per tal de gravar i difondre actes en què intervenen persones, l’organitzador ha d’obtenir l’autorització d’enregistrament i difusió dels ponents. Així mateix, a l’inici de l’acte, cal comunicar als assistents que l’acte s’està enregistrant i que es podrà difondre. La normativa actual no permet actuar sense que es compleixin aquestes condicions.
  • Un cop signades, lliureu les autoritzacions d’enregistrament al tècnic de gravació.
  • Llevat de casos excepcionals, la càmera de vídeo es deixarà un màxim de 48 hores.