Postscriptum

Missió, Visió i Valors

Contacte

UdG Alumni   PostScriptum

 

Correu electrònic

udgalumni@udg.edu

 

Xarxes socials

 

 

 


 

 

www.facebook.com/postscriptumudg

http://twitter.com/#!/PostScriptumUdG

 

 

 

Missió, Visió i Valors

La Missió d'UdG Alumni PostScriptum - és potenciar els vincles personals i professionals dels seus associats i antics alumnes de la Universitat de Girona.

 

La Visió és esdevenir un referent econòmic i social en el nostre entorn.

 

Els Valors d'UdG Alumni PostScriptum són:

 

- Il·lusió amb esforç

- Creativitat com a motor

- Col·laboració amb les diferents entitats

- Integritat per dur a terme les nostres accions

- Servei a la societat