Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Horaris

Contacte

Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Secció de Registre
Oficina Central de Registre
Rectorat *
Plaça Sant Domènec, 3
Campus Barri Vell
17004 Girona

Tel. 972 41 89 72

      972 41 95 81

Fax 972 41 80 31

* registre@udg.edu

 

Oficina Auxiliar de Montilivi
Edifici CIAE accés al mapa
Campus Montilivi 17003 Girona
Tel. 972 41 98 51

Fax 972 41 98 44
* registre@udg.edu

 

Horari

 

Secció de Gestió Documental i Arxiu
 
Pujada Alemanys, 16 -1a planta accés al mapa
Campus Barri Vell
17004 Girona

Tel. 972 41 80 74
Fax 972 41 80 31
* arxiuiregistre@udg.edu

 

 


 

Horaris

Secció de Registre

Instrucció del secretari general 1/2017, de 13 de desembre de 2017, per fer pública la llista completa de les oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d’accés i els horaris de funcionament per a l’any 2018

 Oficina Central de Registre (Edifici "Les Àligues" - Campus Barri Vell) * Calendari 2018 OCR [pdf]
Del 8 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 21 de desembre de 2018 De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
Dilluns i Dimarts de 15:30 a 16:45 h
De l’1 de juny al 30 de setembre de 2018 De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
Els dies 30 d'abril (Pont de 1'1 de maig), 30 d'octubre (Fires de Girona); 3 i 4 de desembre (Pont de la Puríssima); 27, 28 i 31 de desembre (Nadal) de 2018
De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
De l’1 al 7 de gener (Cap d’Any), del 26 de març al 2 d'abril (Setmana Santa) i el 24 de desembre de 2018
TANCAT
Oficina auxiliar de Registre del Campus de Montilivi (Edicifi CIAE - Campus Montilivi*   Calendari 2018 OAM [pdf]
Del 8 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 21 de desembre de 2018 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
Dimarts i dimecres de 15:30 a 16:45 h
De l’1 al 30 de juny, de l’1 al 30 de setembre, el 30 i 31 d'octubre (Fires de Girona) i el 4 i 5 de desembre (Pont de la Puríssima) de 2018 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
De l’1  al 31 de juliol de 2018 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:15 h
De l’1 al 7 de gener (Cap d’Any); del 26 de març al 2 d'abril (Setmana Santa); de l’1 al 31 d’agost; i del 24 al 31 de desembre (Nadal) de 2018
TANCAT

 Oficines auxiliars dels centres docents  (Localització Calendari 2018 OAUX [pdf]

Del 8 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 21 de desembre de 2018 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
Dimarts, de 15:30 a 16:45 h
De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 30 de setembre, el 30 d'octubre (Fires de Girona) i el 4 de desembre (Pont de la Puríssima) de 2018 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
De l’1 al 31 de juliol de 2018 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:15 h
De l’1 al 7 de gener (Cap d’Any); del 26 de març al 2 d'abril (Setmana Santa); de l’1 al 31 d’agost; del 24 al 31 de desembre (Nadal) de 2018
TANCAT

O bé, a altres llocs de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a la Universitat de Girona segons l'
Article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú(*)

 

 (*) A partir del dia 2/10/2018 s’aplicarà l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment  administratiu  comú de las administracions públiques

 

(*) Trobeu  l’oficina de registre que més us convingui:

De qualsevol administració pública:

http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm

De la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques catalanes:

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp