Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Gestió documental i arxiu

Contacte

Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre
Secció de Registre
 
Oficina Central de Registre
Rectorat *
Plaça Sant Domènec, 3
Campus Barri Vell
17071 Girona

Tel. 972 41 89 72
Fax 972 41 80 31
* registre@udg.edu

Oficina Auxiliar de Montilivi
Edifici CIAE accés al mapa
Campus Montilivi 17071 Girona
Tel. 972 41 98 51

Fax 972 41 98 44
* registre@udg.edu

 

Horari

 

Secció de Gestió Documental i Arxiu
 
Pujada Alemanys, 16 -1a planta accés al mapa
Campus Barri Vell
17071 Girona

Tel. 972 41 80 74
Fax 972 41 80 31
* arxiuiregistre@udg.edu


 

contador de visitas

Gestió documental i arxiu

Funcions de la Secció de Gestió Documental i Arxiu

Implementa el sistema de gestió documental i arxiu en els diferents òrgans, serveis i unitats administratives de la Universitat, n’assegura el manteniment i resol els problemes derivats del seu funcionament.

Gestiona els dipòsits de l’Arxiu Universitari i administra i manté les aplicacions informàtiques que possibiliten el tractament i l’accés a la documentació que s'hi conserva.

Supervisa la classificació i l’arxivament dels documents i els expedients en els arxius de gestió i executa els procediments i les operacions de tractament documental (transferències, descripció, tria i eliminació i conservació) i d’explotació i difusió dels documents i els expedients semiactius i inactius (ús, consulta i préstec).
 

Personal de la Secció de Gestió Documental i Arxiu: