Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Área de Filosofía del Derecho

Noticias

  

Archivo de noticias

12/11/2018
Preconvocatoria de becas para estudios doctorales
Preconvocatoria: becas para realizar estudios doctorales

El Grupo de Investigación de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona invita a todos aquellos interesados en realizar estudios doctorales a presentar su solicitud de soporte

Tothom interessat a realitzar estudis doctorals a la Universitat de Girona pot optar a diferents beques, tan de la Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació com les de la Secretaria d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya com altres de la pròpia UdG.

Cal el recolzament d'un grup d'investigació per obtenir qualsevol de les beques.

És amb aquest esperit, que Grup de Filosofia del Dret de la Universitat de Girona convida tothom interessat a realitzar estudis doctorals que tractin qualsevol de les línies de recerca que desenvolupa a presentar la seva sol.licitud de recolzament.

Amb preferència dels projectes que desenvolupin les següents àrees temàtiques:


  • la prova dels fets (epistemologia jurídica)
  • Fonaments filosòfics del dret privat
  • Seguretat jurídica i desenvolupament

 

Per accedir-hi caldrà enviar un currículum complet (on s'inclogui la nota mitjana dels expedients acadèmics de grau i màster amb la data de finalització de cadascun dels estudis realitzats) i un projecte de recerca d'un màxim de 5.000 paraules. Cal haver tenir aprovats un mínim de 60 crédits ECTS d'un títol oficial de màster universitari (o el seu equivalent en el cas d'estudiants estrangers) o comptar amb una carrera de grau amb més de 300 crèdits ECTS.

Data de presentació: fins el 15 de gener de 2019

Cal enviar el currículum juntament amb el projecte a filosofiadeldret@udg.edu. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquellos interesados en realizar estudios doctorales en la Universidad de Girona pueden postularse a diferentes becas, algunas ofrecidas por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, otras por la Generalitat de Catalunya y otras por la propia Universidad de Girona.

Todas estas becas requieren el apoyo de un grupo de investigación.

En este sentido, el grupo de filosofía del derecho de la Universidad de Girona invita a todos los interesados en realizar estudios doctorales en las líneas de investigación que desarrolla a presentar su solicitud de apoyo.

Tendrán preferencia los proyectos orientados a las siguientes áreas temáticas:

  • la prueba de los hechos (epistemología jurídica)
  • los fundamentos filosóficos del derecho privado
  • la seguridad jurídica y el desarrollo

Los interesados deberán remitir un currículum completo (que incluya nota media de los expedientes académicos de grado y máster; y fecha de finalización de cada estudio realizado) y un proyecto de investigación de un máximo de 5.000 palabras. Es requisito indispensable para aspirar a cualquiera de las becas ofrecidas haber cursado y aprobado un mínimo de 60 créditos ECTS de un título oficial de máster universitario (o equivalente para los estudiantes extranjeros) o contar con una carrera de grado con más de 300 créditos ECTS.

Fecha de presentación: hasta el 15 de enero de 2019

Los interesados deberán enviar un correo electrónico adjuntando su currículum y su proyecto a filosofiadeldret@udg.edu.