If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Xarxa Catalana d’Universitats Saludables

Presentació

us.cat

Contacte

Maribel Arévalo:

maribel.arevalo@udg.edu

Tel: 972 414729

Presentació

En 1986, la Carta D’Ottawa per a la Promoció de la Salut establia com una de les cinc àrees d’acció prioritàries per promocionar la salut “la creació d’entorns que recolzin la salut”.

 

La Universitat com a institució acadèmica i humana ofereix nombroses oportunitats per a la promoció de la salut tant del seu personal d’administració i serveis, del professorat i dels estudiants que en un futur tindran capacitat de decidir i influir sobre les condicions de salut que afecten a tercers.

 

Una universitat saludable és aquella que crea un ambient saludable per a l’estudi i ambients de vida sans per a estudiants i personal; augmenta el perfil de salut, de la promoció de la salut i dels temes d’aquest àmbit en la docència i la recerca i desenvolupa aliances per a la promoció de la salut amb repercussió en la comunitat.

 

La promoció de la salut porta a la Universitat cap a l’excel·lència de la docència i la recerca, millorant la seva imatge pública, el perfil de la universitat, el benestar dels estudiats, del personal de serveis i de les seves condicions de vida.

VARIS