Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Xarxa Catalana d’Universitats Saludables

Objectius

us.cat

Contacte

Maribel Arévalo:

maribel.arevalo@udg.edu

Tel: 972 414729

Objectius

- Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.

- Fomentar la Investigació i la Docència en Promoció de la Salut.

- Afavorir l'intercanvi d'experiències en Promoció de la salut.

- Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.

- Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d'universitat promotora de salut.

- Possibilitar l'elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques de la Xarxa.

- Potenciar la participació internacional.

- Fomentar l'oferta de serveis i activitats dirigits a promocionar la salut de la Comunitat Universitària.