If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Observatori Escacs i Educació

L'Observatori

Contacte

 

Observatori Escacs i Educació

observatori.escacsieducacio@udg.edu

 

 

L'Observatori

 

ESCACS I EDUCACIÓ, és un projecte sorgit d’un grup de persones de la UdG amb la finalitat de vincular els escacs amb l’escola per afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat. D’aquesta iniciativa es va establir l’acord de col·laboració signat el curs 2012-13 entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la Federació Catalana d’Escacs per dur a terme el projecte de recerca “El Joc d’escacs a l’Escola d’Educació Primària”.

 

Es va dissenyar un projecte de recerca per determinar la influència dels escacs en el rendiment acadèmic, en habilitats matemàtiques i de lectura, i en el desenvolupament personal dels estudiants de cicle inicial de primària, amb projecció a tota la primària.

 

El  25 de juny de 2015 el Consell de Govern de la Universitat de Girona va reconèixer les activitats realitzades i va aprovar la creació d’una nova estructura de recerca sota el nom  “Observatori d’Escacs i Educació”.

 

Més enllà del compromís assumit en el conveni de col·laboració, els objectius de l’Observatori es concreten en les línies següents:

  • Dur a terme la recerca bàsica i aplicada en l'àmbit de l'aprenentatge fonamentat en didàctiques actives, lúdiques i manipulatives a l'educació primària i secundària, centrat en l'ús dels escacs en l'ensenyament-aprenentatge

  • Transferir els resultats de la recerca en publicacions dirigides a professionals dels diferents àmbits de l’educació,  principalment de divulgació i difusió a escoles i instituts i en publicacions científiques especialitzades i indexades.

  • Organitzar activitats estructurades com a jornades, seminaris, congressos, conferències o espais de trobada i intercanvi d’experiències per difondre els escacs com a una estratègia educativa i per analitzar la incidència  educativa dels escacs a tots els àmbits i etapes educatives.

  •  Generar opinió i potenciar l’ús i el coneixement didàctic dels escacs en els estudis de les Facultats d’Educació i en la formació permanent del professorat

  • Crear una estructura organitzativa estable i sòlida que permeti assegurar l’assoliment dels objectius abans assenyalats.