Laboratori de fonètica

Recursos

Contacte

Laboratori de Fonètica
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfon
+34 972 418 214

Fax
+34 972 418 230

Recursos

 

Dins aquest apartat de Recursos s’hi troben diversos tipus de materials que poden ser de molta utilitat per als estudiants universitaris de les assignatures relacionades amb la fonètica i la fonología, així com per a docents d’aquestes matèries, que poden fer-los servir com a complement a les seves classes.

El material que s’inclou a l’apartat de Recursos s’ha produït gràcies al suport del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un ajut MQD.


El laboratori té les següents eines per dur a terme la docencia i la recerca:

 • 2 ordindadors iMac i ordinador PC Windows
 • Cambra mixta d'aillament acustic i amb comportament anecoic per tal de fer experiments.
 • Microfonia dinàmica: Shure C608, Shure SM58 i un microfon de solapa. 
 • Microfonia condensador: Behringer B-2 Pro. 
 • Grabadora Marantz PMD670
 • Equipació diversa pel so, com amplificadors, taula de mescles, auriculars, altaveus i altres eines.

 

El programari que el laboratori fa servir és:

 

A continuació es pot trobar els manuls i la informació de les eines que fa servir el laboratori. 

 • Manual Praat
 • Praat és una eina per a l'anàlisi fonètic de la parla desenvolupada per Paul Boersma i David Weenink a l'Institut de Ciències fonètiques de la Universitat d'Amsterdam.

 • Manual Phon
 • El programari Phon és una eina d'anàlisi de dades basades en la transcripció i de la parla mesura acústicament. Construït per donar suport a la recerca en el desenvolupament fonològic, adquisició d'un segon idioma, i els trastorns fonològics, Fon també es pot utilitzar per a gairebé tot tipus d'investigacions fonològics

 • AFI
 • L'Alfabet Fonètic Internacional (AFI en espanyol, API en francès i IPA en anglès) és un sistema de notació fonètica creat per lingüistes. El seu propòsit és atorgar, en forma regularitzada, precisa i única, la representació dels sons de qualsevol llenguatge oral, 1 és usat per lingüistes, logopedes i terapeutes, mestres de llengua estrangera, lexicògrafs i traductores.En la seva forma bàsica (en 2005) té aproximadament 107 símbols bàsics i 55 modificadors.

  Els símbols de l'Alfabet Fonètic Internacional estan dividits en tres categories: lletres (que indiquen sons "bàsics"), diacrítics (que especifiquen aquests sons) i suprasegmentals (que indiquen qualitats tals com velocitat, to i accentuació). Aquestes categories estan dividides en seccions menors: les lletres estan dividides en vocals i consonants, els diacrítics i suprasegmentals estan dividits segons si indiquen articulació, fonació, to, entonació o accentuació.

   

 • Pràctiques
 • El Cervell i la parla (vídeo) 
   
 • Teoria vocals i consonants català
   
 • Imatges de Ressonància Magnètica (IRM)
   
 • Ones
   
 • Test de percepció
   
 • Bibliografia