Laboratori de Desenvolupament Humà

Serveis

Contacte

Director Honorífic:

Dr. Ramón Canals

El Dr. Ramón Canals ens va deixar el curs 2015. El Laboratori li agraeix la seva generositat i orientació constant. 

Directora Executiva:

Dra. Marta Sadurní i Brugué

 marta.sadurni@udg.edu

 972 41 82 60

Secretari del Lab-DH:

Sr. Marc Pérez i Burriel

 marc.perez@udg.edu

 972 41 82 60

Serveis

L’activitat del laboratori gira entorn de tres unitats d’estudi que centraran la seva activitat en els col·lectius següents:

1) Infants i Famílies

2) Joves

3) Adults i Vellesa

Relacionats amb les unitats d’estudi el LAB-DH realitza programes d’intervenció i serveis. Aquests programes es podran fer de manera conjunta entre les diferents unitats. L’execució dels programes pot comportar la prestació de serveis a terceres persones alienes a la comunitat universitària en els termes que s’estableixin.

En l'actualitat els serveis de psicologia que es donen en el Laboratori Lab-DH corresponen als Programes d'Intervenció desenvolupats pel Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Es poden consultar aquests programes a l'adreça web següent: 

www.udg.edu/labvincle