Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Presentació

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu

Presentació

L’OMS va promoure una xarxa internacional d’Hospitals Promotors de la Salut (HPH) l’any 1992, per la millora de la qualitat assistencial, la coordinació entre els diferents àmbits i nivells i la participació en la sostenibilitat del medi ambient.

Actualment els centres sanitaris a més d'atendre processos aguts i malalties cròniques han de participar en la promoció de la salut de la població, en tan que són les seves institucions i  professionals referents, atès que aquesta és una de les formes de treball que es considera més eficient per tal de millorar la salut i reduir l'increment dels problemes amb més prevalença en la nostra societat.

La promoció de la salut es pot realitzar a través d'un treball actiu que inclou la difusió d'estils de vida saludables, la incorporació dels estàndards de promoció de la salut en la a pràctica de millora contínua, la implicació dels professionals en la promoció de la salut, l'ús de material i energies sostenibles i la implementació de polítiques de salut laboral sota els criteris i amb la perspectiva de la promoció de la salut.

Des de l’any 2003 hi ha hagut diferents iniciatives individuals d’hospitals catalans en la xarxa internacional HPH per tal de compartir experiències en diferents àmbits com:

  • Nens i adolescents (HPH –Children-Adolescent)
  • Immigració (Migrant Friendly)
  • Estàndards de promoció
  • Hospitals lliures de fum de tabac

L'any 2008 la Xarxa Internacional d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut amb seu a Copenhaguen va reconèixer la creació de la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut  (HPH-Catalunya).

L'any 2011 la xarxa catalana es constitueix com associació científica sense ànim de lucre amb la finalitat d'oferir una estructura organitzativa estable i que permeti seguir avançant en la seva implantació i en els seus objectius que aquest mateix any es concretaran en un Pla Estratègic pel període 2011-2014.