Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Organització

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu

Organització

Comissió permanent

PRESIDENTA: Cristina Iniesta i Blasco

VICEPRESIDENTA: Rosa M. Simón Pérez

TRESORER: Manel Santiñà Vila

SECRETÀRIA: Maria Briansó Florencio

VOCAL 1: Isabel Ramón Bofarull

VOCAL 2: Anna Carol Pérez Segarra

VOCAL 3: Maria Rocío Ibáñez Ávila

VOCAL 4: Marisa Serra Alacid

VOCAL 5: Anna Ferret Piñera

  VOCAL 6: Pilar Solé Turon

Secretaria de la Xarxa: Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona

Amb el suport de:

M. Auxiliadora Romero Cabestany, representant de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.


Línies estratègiques:

  1. Incrementar la implantació de la xarxa a tot el territori català.
  2. Incrementar la visibilitat de la xarxa.
  3. Aliances estratègiques amb altres entitats.
  4. Desenvolupar recursos per implantar la promoció de la salut als centres.
  5. Consolidar l'organització interna de la xarxa.
  6. Formació en promoció de la salut.
  7. Producció i difusió d'evidència científica en promoció de la slaut.