Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Recull de notícies

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu

  

Recull de notícies

28/09/2016
Oberta la convocatòria per presentar abstracts per a la 25th International HPH Conference
international

S'ha obert el període per a la presentació d'abstracts per a la Conferència Internacional HPH, que aquest any tindrà lloc a Vienna.

La data màxima per poder presentar treballas és el 15 de novembre de 2016.

Més informació  link fora UdG