Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Missió

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu

Missió

La raó de ser...

La missió de la Xarxa d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya és liderar la difusió i la implantació de la promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris catalans.