Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Estàndards de Promoció de la Salut

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu

Estàndards de Promoció de la Salut

La Xarxa HPH internacional proposa en el seu llibre La implantación de la promoción de la salud en los hospitales: manual y formularios de autoevaluación una sèrie d’estàndards i indicadors necessaris per avaluar, controlar i millorar les activitats de promoció de la salut als hospitals de manera autònoma mitjançant l’autoavaluació.

 

Quins són els Estàndards de Promoció de la Salut?

Estàndard 1: Política de gestió

Estàndard 2: Avaluació dels pacients

Estàndard 3: Informació facilitada als pacients i intervencions

Estàndard 4: Promoció d’un lloc de treball saludable

Estàndard 5: Continuïtat i cooperació 

 

Què fem a la Xarxa en relació als Estàndards de Promoció de la Salut?

L'objectiu general és IMPLANTAR I DESENVOLUPAR ELS ESTÀNDARS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, per tal d’orientar els centres que pertanyen a la Xarxa la incorporació de la Promoció de la Salut en la seva cultura.

 

Membres del Grup de treball d'Estàndards en Promoció de la Salut:

 

 

 

Membre Centre / Hospital Contacte

Dolors Juvinyà

Coordinadora del grup

Càtedra de Promoció de la Salut, Universitat de Girona dolors.juvinya@udg.edu
Rosa Simón Consorci Sanitari del Garraf rsimon@csg.cat
Manel Santiñà Hospital Clínic, Barcelona msantina@clinic.ub.es
Ana Carol Pérez Hospital Sant Rafael, Barcelona acperezsegarra@hsrafael.com
Sílvia Carbonell 
 Consorci Hospitalari de Vic
scarbonell@chv.cat
 Carme Bertran
 Universitat de Girona
 carme.bertran@udg.edu
 Elvira Méndez
 Associació salut i Família
 emendez@saludyfamilia.es

 

LA IMPLANTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS HOSPITALES: MANUAL Y FORMULARIOS DE AUTOEVALUACIÓN.

 

portada llibre

La implantación de la promoción de la salud en los hospitales: manual y formularios de autoevaluación constitueix una eina autònoma per avaluar, controlar i millorar les activitats de promoció de la salut als hospitals. Per això proposa estàndards i indicadors agrupats en cinc àmbits relacionats amb la política de gestió, l'avaluació de pacients, la informació facilitada als pacients i intervencions, la promoció de la salut d'un lloc de treball saludable i la continuïtat i cooperació assistencial.

Aquesta publicació és d'interès pels professionals de la salut, directius d'hospitals i agències de qualitat.

 

La implantación de la promoción de la salud en hospitales: manual y formularios de autoevaluación *

Ministerio de Sanidad y Consumo

Sanidad 2007