Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Enllaços

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu

Enllaços

The International HPH Network

 

 

 

 WHO Regional Office for Europe

www.euro.who.int