Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Comunicacions científiques

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu