Xarxa Catalana d'Hospitals i centres promotors de la salut
 

Com adherir-se

Contacte

Secretaria Xarxa HPH Catalunya

Càtedra de Promoció de la Salut

catedrapromociosaluthph@udg.edu

Com adherir-se

Per formar part de la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut cal que el centre interessat s'adreci a la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG secretaria de la xarxa per comunicar la seva petició.

Un centre de salut serà oficialment reconegut com a membre després d’haver firmat la carta d’intenció, comprometent-se a:

  • Recolzar els principis dels documents de l’OMS i les declaracions d’HPH: intentar i implantar els principis, estratègies i polítiques d’HPH; utilitzar els estàndards de promoció de la salut de l’OMS o els equivalents nacionals.
  • Desenvolupar una política escrita de promoció de la salut; desenvolupar i avaluar un pla d’acció d’HPH amb l’objectiu de recolzar la introducció de la promoció de la salut en la cultura de l’hospital/servei de salut durant 4 anys de designació.
  • Identificar un hospital/centre coordinador per a la coordinació de l’activitat d’HPH; i pagar la quota anual per a la coordinació de la xarxa internacional.
  • Compartir informació i experiència a nivell nacional i internacional, per exemple desenvolupament d’HPH, bones pràctiques (projectes) i implementació d’estàndards/indicadors.

Us adjuntem els documents que heu d'omplir per tal de formalitzar la  vostra inscripció:

El procés a seguir és el següent:

  1. Enviar una petició formal a la Càtedra de promoció de la Salut, secretaria de la Xarxa HPH a Catalunya.
  2. Omplir la carta d'adhesió amb les dades de la vostra institució (català).
  3. Omplir la "Letter of Intent" (anglès) que ha d'anar signada per la direcció general o la gerència del vostre centre.

Un vegada acceptat com a membre cal fer el pagament de la quota anual d'adhesió que és de 250 euros per l'HPH catalana i 250 euros per l'HPH internacional (si la vostra organització compta amb ABS, cal afegir 75 euros per centre petit).

Un cop retornada la documentació correctament omplerta i signada, així com el comprovant de pagament,  serà enviada a la seu central de la xarxa de HPH a Copenhaguen. Finalment un cop ens arribi us enviarem el certificat d’adhesió a la xarxa HPH del vostre centre sanitari i  les factures de pagament.

 Per qualsevol dubte  restem a la vostra disposició:


Secretaria de la Xarxa HPH-Catalunya


Càtedra de Promoció de la Salut

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 - La Creueta - 17003  Girona

Tel.  +34 972 414 729 Fax 972 41 47 30

catedrapromociosalut@udg.edu