Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques

Notícies

Contacte

CIGAP

Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont
Pic de Peguera 15
17071 - Girona

Tel 972 419641
Fax 972 183403
albert.llado@udg.edu 

  

Notícies

Facultat de Dret - UB
CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO DEPORTIVO
La Universitat de Barcelona organitza, juntament amb el CIGAP de la UdG, el títol propi "Cuestiones actuales de Derecho Deportivo".
Es desenvoluparà durant els dies 26, 27 i 28 de setembre, de 16 a 20h, a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
18/07/2018
El litoral de Catalunya
Aprovat el Projecte de Llei d'ordenació del litoral
El Govern aprova el Projecte de llei d'ordenació del litoral, elaborat pel professor Josep M. Aguirre Font. La nova legislació preveu desenvolupar la competència exclusiva de la Generalitat en la matèria, establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i articular un model de gestió integrada de l’espai costaner, seguint les recomanacions de la Unió Europea.
18/10/2017
IEA - El desenvolupament de l'autogovern en matéria de territori, paisatge, litoral i urbanisme
Publicació dels resultats del projecte de recerca finançat per l'Institut d'Estudis de l'Autogovern
L'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya ha publicat els resultats del projecte de recerca dut a terme per investigadors del CIGAP.
13/09/2017
La universitat pública de Catalunya
Publicat el llibre "La universitat pública de Catalunya: reptes jurídico-organitzatius i de govern", del Dr. Albert Lladó
La necessària actualització de l'estructura universitària i els problemes derivats de l'entrada en vigor de les lleis 39 i 40 de 2015, que neguen a les universitats la consideració d'Administració pública són els dos grans temes d'actualitat universitària estudiats en aquesta obra.
23/05/2017
Tesi Pere Figuereda
Lectura de la tesi doctoral de Pere Figuereda i Cairol
Defensa de la tesi doctoral de Pere Figuereda i Cairol, dirigida pel doctor Joan Manuel Trayter Jiménez, titulada "L'edificació en el Dret Andorrà".
16/05/2017
Derecho administrativo 3a edició
Tercera edició del manual Derecho administrativo, parte general
3a edició del manual del professor Joan Manuel Trayter, Derecho Administrativo, parte general. Adaptat a les noves lleis 39 i 40 de 2015.
02/05/2017
Jornada sobre l'Elaboració de Disposicions Reglamentàries - Comissió Jurídica Assessora
Jornada sobre l'Elaboració de Disposicions Reglamentàries
La Dra. Irene Araguàs i el Dr. Joan Manuel Trayter intervindran en la Jornada sobre l'Elaboració de Disposicions Reglamentàries, a la seu de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
25/04/2017
Blog - Dret públic
Articles al Blog de la Revista Catalana de Dret Públic
En aquest inici de 2017, Joan Manuel Trayter i Albert Lladó han publicat entrades al blog de la Revista Catalana de Dret Públic, sobre les segones activitats de determinats cossos de funcionaris, i sobre la nova condició jurídica de les universitats públiques, respectivament.
20/03/2017
La transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria
Irene Araguàs publica el llibre "La transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria"
La doctora Irene Araguàs, investigadora del nostre centre, ha publicat un llibre que ha de ser de referència en un tema tan actual com el de la transparència, centrat en el procés d'elaboració dels reglaments.
12/01/2017
Revista catalana de Dret Públic
Article d'Albert Lladó a la Revista catalana de Dret Públic
"Els òrgans de govern universitari: reforma i inclusió de membres externs", publicat al número 53 de desembre de 2016. Tracta sobre la qüestió de la incorporació de membres externs al govern universitari, de quina forma s’ha de produir, en quina mesura i amb quines atribucions, en el marc de l'autonomia universitària constitucionalment reconeguda.
20/12/2016