Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques

Arxiu de notícies

  

Arxiu de notícies

18/10/2017
Aprovat el Projecte de Llei d'ordenació del litoral
El litoral de Catalunya

El Govern aprova el Projecte de llei d'ordenació del litoral, elaborat pel professor Josep M. Aguirre Font. La nova legislació preveu desenvolupar la competència exclusiva de la Generalitat en la matèria, establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i articular un model de gestió integrada de l’espai costaner, seguint les recomanacions de la Unió Europea.

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts 17 d'octubre el Projecte de Llei d’ordenació del litoral en què el Dr. Josep M. Aguirre ha estat treballant aquests darrers anys amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través del Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques.

Es tracta d’un projecte pioner en matèria d’ordenació del litoral que una vegada aprovat constituirà un autèntic salt d’escala en relació als instruments existents. Articulant instruments de planejament d’escala territorial i local amb capacitat per intervenir en el conjunt del domini públic però també urbanísticament en els seus espais confrontants. Plans que lluny de ser estàtics neixen amb l’obligació d’actualitzar-se periòdicament per fer front als efectes del canvi climàtic. 

Les solucions apuntades pel Projecte de Llei han de permetre una aproximació a la diversitat de la nostra costa amb solucions o estratègies diferenciades, que permetin definir criteris territorialitzats per la gestió dels títols d’ocupació. 

Un projecte normatiu que dota de més recursos a l’administració, aportant al mateix temps transparència i seguretat jurídica, i acostant l’àmbit de decisió al ciutadà. Amb un major protagonisme de l’administració local i una major participació ciutadana que han de garantir una governança adequada de l’espai costaner.

Enllaç a la nota de premsa del Govern: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303648/ca/govern-aprova-projecte-llei-dordenacio-litoral-aposta-gestio-integrada-costa-catalana.do