Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques

Arxiu de notícies

  

Arxiu de notícies

02/05/2017
Tercera edició del manual Derecho administrativo, parte general
Derecho administrativo 3a edició

3a edició del manual del professor Joan Manuel Trayter, Derecho Administrativo, parte general. Adaptat a les noves lleis 39 i 40 de 2015.

Aquesta edició recull els canvis legislatius produits en el darrer any, que han modificat l'espina dorsal de la disciplina.  S'han aprovat les Lleis 39/2015 i 40/2015 de Procediment Administratiu Comú i de Règim Jurídic del Sector Públic respectivament, que van entrar en vigor, en bona part, el diumenge 2 d'octubre de 2016, i que han derogat, entre altres, la Llei 30/1992, de régim jurídic de l'Administració Pública i del Procediment Administratiu Comú.