Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques

Arxiu de notícies

  

Arxiu de notícies

13/12/2016
La situació administrativa de segona activitat aplicable a determinats cossos especials de funcionaris
Revista catalana de Dret Püblic

Article de Joan Manuel Trayter a la Revista catalana de Dret Públic. En l'accés a cossos de policia, bombers, agents penitenciaris o agents rurals, que requereixen com a condició superar determinades proves físiques i psicotècniques, no es preveu reserva de places per a persones amb algun tipus de discapacitat, com passa amb la resta de llocs de treball públics.

http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i53.2016.2833

Resum:

Hi ha uns cossos de funcionaris (cossos de policia, cossos de bombers, cossos d'agents penitenciaris o cossos d’agents rurals) que requereixen, com a condició per accedir-hi, superar determinades proves físiques i psicotècniques, motivades per les especials i particulars tasques que se'ls encomanen. Precisament per això, en les convocatòries d'accés a aquests cossos especials no es preveuen reserves de places per a persones amb algun tipus de discapacitat, com passa amb la resta de llocs de treball públics.

Per a aquells supòsits en què aquests funcionaris, per circumstàncies sobrevingudes (edat, incapacitat) no puguin prestar els serveis operatius propis del cos o els puguin prestar només sotmesos a certes limitacions, s'ha regulat de forma dispersa i poc homogènia la situació administrativa especial de pas a una segona activitat, que habilita el funcionari a ocupar un lloc de treball en la seva nova condició.