Centre de Documentació Europea

Serveis

    

Contacte

Centre de Documentació Europea

Directora acadèmica: Mariona Illamola 

Responsable: Eva Monge

Administrativa: Anna Sans 

Biblioteca Montilivi-Edifici 2
Campus Montilivi
E-17071 Girona (Spain)
Telf: (34) 972418218
Fax: (34) 972418361
http://www2.udg.edu/cde
 cde@udg.edu

Serveis que ofereix

  • Informació sobre la legislació comunitària vigent, com també de la seva transposició als Estats membres de la Unió Europea.
  • Informació bibliogràfica del fons del CDE a alumnes i professors de la Universitat de Girona, particulars, institucions i empreses.
  • Informació sobre programes i convocatòries de recerca i desenvolupament.
  • Informació sobre iniciatives amb finançament europeu.
  • Informació i orientació a l’usuari cap a altres organismes informatius, si escau.
  • Elaboració de dossiers sobre temes d’actualitat i d’interès sobre la activitat de la Unió Europea.
  • Relació periòdica dels darrers documents arribats al CDE (noves adquisicions).
  • Difusió Selectiva de la Informació (DSI): informació sobre un tema determinat per a qualsevol persona interessada que hagi tingut una entrevista prèvia amb la documentalista.
  • Accés a bases de dades: Consulta de les bases de dades de la Unió Europea: EUR-LEX, CELEX, CORDIS, ECLAS, RAPID, SCAD, etc.
  • Recepció del canal televisiu Europa per Satèl.lit i de la seva programació setmanal via EUTELSAT on s’emeten les sessions del Parlament Europeu, notícies i reportatges. (Servei no disponible actualment)