Centre de Documentació Europea

Presentació

    

Contacte

Centre de Documentació Europea

Directora acadèmica: Mariona Illamola 

Responsable: Eva Monge

Administrativa: Anna Sans 

Biblioteca Montilivi-Edifici 2
Campus Montilivi
E-17071 Girona (Spain)
Telf: (34) 972418218
Fax: (34) 972418361
http://www2.udg.edu/cde
 cde@udg.edu

Presentació

El Centre de Documentació Europea (CDE) de la Universitat de Girona comença la seva activitat el mes de setembre de 1995. Aquest centre pertany a la xarxa de centres d’informació assignats per la Comissió de les Comunitats Europees. La Comissió té la facultat d’assignar un CDE a les universitats on s’imparteixen estudis sobre integració europea. Fruit del conveni signat el 23 de maig de 1995, el CDE rep gratuïtament les publicacions oficials que generen les institucions i els organismes de la Unió Europea.

El CDE processa i difon els fons aportats per l‘Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea (OPOCE), incloses les publicacions d’EUROSTAT.

Els principals objectius del CDE són:

- Donar suport a la comunitat universitària en la docència i en la recerca en totes les matèries que són competència de la Unió Europea.

- Facilitar a la comunitat gironina l’accés a la legislació bàsica i a altres informacions sobre la integració europea.

El CDE és de caràcter públic. Qualsevol persona de la comunitat universitària o de fora pot consultar el seu fons.

Memòria CDE 2005-2008