Centre de Documentació Europea

Fons bibliogràfics

    

Contacte

Centre de Documentació Europea

Directora acadèmica: Mariona Illamola 

Responsable: Eva Monge

Administrativa: Anna Sans 

Biblioteca Montilivi-Edifici 2
Campus Montilivi
E-17071 Girona (Spain)
Telf: (34) 972418218
Fax: (34) 972418361
http://www2.udg.edu/cde
 cde@udg.edu

Tipologia del fons del CDE

El fons del CDE té unes publicacions comunes i d’interès general, com els Diaris Oficials i les publicacions sobre les institucions europees i els seus organismes. També es reben publicacions fetes per altres Centres de Documentació Europea. D’altra banda, rep publicacions periòdiques i monogràfiques sobre els temes següents:
 • Agricultura, silvicultura i pesca
 • Competència i empreses
 • Dret i qüestions jurídiques
 • Medi ambient
 • Ocupació i treball
 • Política regional
 • Qüestions econòmiques i consum
 • Recerca científica i tècnica
 • Relacions exteriors
 • Unió duanera i política comercial
El fons del CDE està inclòs en el Catàleg de la Biblioteca UdG. Per accedir exclusivament a aquest fons, cal que seguiu les següents instruccions:

Abans d'activar una cerca, dins les opcions "Limitar la cerca" i en el desplegable "Localització", escolliu "Montilivi - CDE".

cataleg biblioteca

Principals publicacions periòdiques que es reben al CDE

 • Actividades del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
 • Boletín de la Unión Europea
 • Diario Oficial de la Unión Europea (sèries L , C i S)
 • Dictámenes e informes del Comité Económico y Social (CES)
 • Dictámenes e informes del Parlamento Europeo
 • Documentos de la Comisión de las Comunidades Europeas (COM)
 • Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia