Coneix la UdG

Parc Tecnològic

Els campus

La Universitat de Girona està arrelada a la ciutat, on té tres campus diferenciats (Montilivi, Barri Vell i Centre). El campus de Montilivi és de nova construcció, amb edificis emblemàtics en un espai obert; el campus del Barri Vell, erigit per la rehabilitació d'edificis històrics, és part del patrimoni històric de la ciutat; el campus Centre s'aglutina entorn de l'antiga Escola Normal, rehabilitada i convertida en seu de dos centres docents.  
Un nou espai de desenvolupament de la Universitat és el que ocupa el Parc Científic i Tecnològic, a la zona de la Creueta.
   item llista  Montilivi
   item llista  Barri Vell
   item llista  Centre

Parc Tecnològic

Mapa creueta