Mobilitat i intercanvi

ErasmusPlus for Traineeships

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors

Módul 20

Campus Montilivi Mapa
17003 Girona

Outgoing

Isabel Costa
Tel. 972 418 340

Anna Enrich
Tel. 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Incoming

Raquel Solà
Tel. 972 418 028

incoming.ore@udg.edu

 

Erasmus+ Traineeships

Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Erasmus+ STA, STT

Manoli Guadalupe
Tel. 972 418 028

manuela.guadalupe@udg.edu

 

Horari d'atenció al públic:

Dill - Div: 9:30-14:00

Dts: 15:30-16:45

(tardes només amb cita prèvia)

Juliol i Agost només matins

TANCAT DEL 6 AL 26 D'AGOST

Erasmus+ for Traineeships

Informació generalConvocatòria 2018-2019Sol·licitud 2018-2019Resolucions 2018-2019Tràmits / "Check list"


   CONVOCATÒRIA OBERTA Prepara't per marxar

La mobilitat d'estudiants per pràctiques Erasmus+ for Traineeships és una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir a fer que els estudiants s'adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destí, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic o voluntàries en empreses o organitzacions d'altres països europeus. El programa Erasmus+ també permet als recentment titulats realitzar pràctiques voluntàries durant l'any següent d'haver obtingut el títol.

Àmbit geogràfic: Estats membres de la Unió Europea, països integrants de l'Espai Econòmic Europeu o països associats del centre i Est d'Europa o Turquia.

Durada de les pràctiques: mínim 2 mesos i màxim 12 mesos, entre l'1 de juny de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

Nombre de convocatòries i dates: Una/Anual.

Termini de sol·licitud: Fins l'1 de març de 2019. Cal fer la sol·licitud amb un marge mínim de 15 dies abans de començar les pràctiques.

Ajuts econòmics vinculats:
Erasmus+ for Traineeships (SMP)| MOBINT
________________________________________________________________

Ho tens tot apunt?


Presentació de les sessions informatives de mobilitat 2019-20

 

PREPARA'T ABANS DE MARXAR:

-Acreditació de la tercera llengua. Servei de Llengües Modernes de la UdG

-Tallers de l'Estació Espai Jove (Ajuntament de Girona)Informació i inscripció gratuïta. 


Les convocatòries Erasmus+ for Traineeships s'obren el mes de maig de cada any.