Recerca a la UdG

Projectes Europeus

Contacte

Programes Europeus


Tel. 972 41 88 69
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address european.office@udg.edu

Projectes Europeus

Els investigadors i investigadores de la Universitat de Girona poden rebre suport en les fases de preparació i execució d'un projecte europeu de recerca. Els fons provinents de la UE s'estructuren en diferents programes. El més important, pel que fa a l’excel·lència científica i a la dotació econòmica és el Programa Marc. No obstant, els investigadors i investigadores es poden acollir a una gran diversitat d’altres programes.

 

programa marc 

altres programes