Consell de Direcció

Registre de convenis

Contacte

Secretaria General
Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues enllaç al mapa de situació
17071 Girona
Tel. 972 418003/418982/419510
Fax 972 418031
secretari.general@udg.edu

Personal

Marta Pibernat i Josep Rossell 
 

Registre de convenis


Relació de convenis que s’han registrat a la Universitat de Girona a partir de la circular del 20 de desembre de 1999 de TRAMITACIÓ DELS CONVENIS A SIGNAR per la Universitat de Girona amb altres institucions o empreses.

Seleccioneu l'any de signatura del conveni:

Si necessiteu algun d'aquests convenis podeu sol·licitar-ne una còpia al Gabinet de Comunicació. Tel. 972419841 o a/e: relacions.institucionals@udg.edu

Els convenis signats abans del 2000 podeu consultar-los a la Secretaria General. Tel. 972 418003 o a/e: secre.general@udg.edu

Convenis

Convenis registrats durant l'any 2018

Data Signatura: 2018-02-22
Codi:
Nom:
Contingut: Creació de la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-02-22
Codi:
Nom:
Contingut: Concessió de subvenció a la Universitat de Girona per a la Càtedra d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic - Ajuntament de Roses
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-02-15
Codi:
Nom:
Contingut: Patrocini entre la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Figueres, la denominació d'origen Vi de l'Empordà (DO Empordà) i la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà (DOP Oli de l'Empordà)
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-02-06
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-02-06
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-02-01
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-31
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-30
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-23
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-23
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-23
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-23
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-22
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-22
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Elaboració d'un projecte-diagnòstic i el desenvolupament de les bases del Projecte "Girona Mediació"
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-18
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-18
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-17
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2018-01-15
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-19
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-18
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-08
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-06
Codi:
Nom:
Contingut: Conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-05
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-05
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-05
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-05
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-01
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-01
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-12-01
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-29
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-29
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-29
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-21
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-19
Codi:
Nom:
Contingut: doctorant: Joel Vidal Verdaguer
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-17
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-15
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-14
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-14
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-12
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-07
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-07
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-03
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-11-02
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-10-25
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-10-24
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-10-23
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-10-09
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-09-15
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-07-07
Codi:
Nom:
Contingut: conveni de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-12-16
Codi:
Nom:
Contingut: projecte " via universitària : accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris " MODIFICACIÓ clàusula
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2010-01-08
Codi:
Nom:
Contingut: doctorand Marco Masulli
Signants/Entitats: