Institut de Recerca Històrica

Ricard Expósito

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Ricard Expósito Amagat

E-mail: ricard.exposito@udg.edu
Telèfon: 972 41 89 45 (Secretaria IRH)

Ricard Expósito Amagat (Les Planes d’Hostoles, 1983) és llicenciat en Història per la Universitat de Girona (UdG) el 2006, amb premi extraordinari de fi de carrera i Tercer Premio Nacional en los estudios de Historia del MEC (2005-2006). Està estudiant del programa de doctorat de Lletres Cultura i societat a l’Europa Mediterrània, itinerari de Moderna. Ha realitzat l’inventari de la biblioteca de l’historiador Pierre Vilar (2006-2007) i és vicepresident de l’associació d’antics estudiants universitaris Lligams. Des del 2007 és becari predoctoral (beca Formación de Profesorado Universitario -FPU- del Ministerio de Educación y Ciencia), adscrit al Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG, amb la tesi doctoral titulada En els orígens de la premsa catalana: de la Gazeta de Jaume Romeu (1641) a la primera època del Diario de Barcelona (1821), dirigida per Xavier Torres i Sans, en el marc del projecte La memoria de las "Libertades Catalanas" (HUM2005-05603/HIST).

Línies de recerca:

Els orígens de la premsa a Catalunya (segles XVII-XIX);Informació, esfera pública, opinió pública i propaganda.