Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

Presentació

Contacte 

 

 

Dr. José Alberto Méndez

jalberto.mendez@udg.edu

Tel. +34 972 41 96 43
Fax.+34 972 41 83 99
EPS, edifici PI 
Maria Aurèlia Capmany 61
17003, Girona


Presentació

Presentació de la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

 

Càtedra de Processos Industrials Sostenibles va ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona el 25 de octubre de 2007, a proposta del Dr. Angel López de la UdG, amb el suport del Departament d'Enginyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària i del l'acord de col·laboració i patrocini entre la UdG i l'empresa IMJAC SL. 

El 11 de febrer de 2008 el Dr. Àngel López  va ser nomenat Director de la Càtedra per la Rectora. El 30 setembre 2010 el Dr. Angel López (alopezdring@gmail.com) va passar a la situació de professor jubilat per edat.

En la actualitat el Director de la càtedra és el Dr. José Alberto Méndez, del Departament d'Enginyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Els patrons actuals de la Càtedra són:

LC Paper 1881 S.A. 

Wattia Innova S.L.

 

Objectius

El objectiu principal de la Càtedra es promoure activitats que facin arribar a la societat en general, i a les empreses en particular, les eines (missatges, idees, experiències) que els permetin posar en marxa polítiques i accions progrés  que condueixen cap a la Sostenibilitat.