Consell Social

Ciutat de Girona

Premi i accèssits en la categoria de treballs de Ciutat de Girona

  

 

 Nom i cognoms Clàudia Ballester Freixas
 Títol del treball La percussió com a mitjà d'inserció social
 Centre IES Santa Eugènia (Girona)